คำถามคำตอบเกี่ยวกับข้อสอบ O-NET

 


          

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.ออกเอกสารคำชี้แจงกรณีข้อสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2553  ดังนี้


คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อสอบ O‐NET

1. ทำไมจึงเปลี่ยนรูปแบบข้อสอบ

          เพราะข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก เลือก 1 คำตอบ ทำให้มีโอกาสเดาถูก ¼ ตัวอย่างที่พบคือมีนักเรียนไม่รู้ภาษาอาหรับ แต่เมื่อสอบแล้วกลับมีคะแนน แสดงว่าต้องปรับปรุงเครื่องมือวัด โดยทฤษฎีเสนอให้เพิ่มตัวเลือกมากกว่า 4 ตัวเลือก หรือให้ถามคำถามจับคู่ (matching)

2. เปลี่ยนรูปแบบทุกวิชาหรือไม่

          บางวิชา (เอกสารหมายเลข 1) โดยยังคงข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือกไว้เป็นส่วนใหญ่

3. เปลี่ยนรูปแบบได้อะไร

          คะแนนที่ได้จะสะท้อนความสามารถจริง ทำให้น่าเชื่อถือมากขึ้น การนำคะแนนที่เชื่อถือได้น้อยไปใช้ประโยชน์เป็นอันตรายมาก

4. ข้อสอบของสทศ.สวนทางกับการสอนในโรงเรียน

          ข้อสอบของสทศ.เน้นการคิดวิเคราะห์ เพราะ

          4.1 สังคมต้องการเด็กไทยที่คิดวิเคราะห์ได้
          4.2 หลักสูตรเน้นที่การคิดวิเคราะห์
          4.3 ใน ปพ.1 (Transcript หรือสมุดพก) โรงเรียนประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนได้ 3 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี และผ่านเกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข 2)

5. นักเรียนจะสับสนกับรูปแบบข้อสอบใหม่หรือไม่

          ไม่น่าจะสงสัย เพราะมีคำชี้แจงในการตอบ และอธิบายพร้อมยกตัวอย่างในการตอบ

         
 

             อ่านคำชี้แจงการสอบ O-NET ม.6 ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ 

              สทศ.เผย มีแนวโน้ม ปรับเกณฑ์ให้คะแนน โอเน็ต 
    
             
คำชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ข้อสอบวิชาสุขศึกษาฯ

              คำชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ข้อสอบวิชาศิลปะ

              คำชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ O-NET ม.6 ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา

              นักเรียน โต้ สทศ. หากอยากได้คะแนน ต้องเดาใจคนออกข้อสอบ

              o-net ม.6 ประกาศเร็วขึ้นปลาย มี.ค.


              นักเรียนเผย หากอยากได้คะแนน ต้องเดาใจคนออกข้อสอบ

              นักเรียน VS. สทศ. กับข้อโต้แย้ง O-Netขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คำถามคำตอบเกี่ยวกับข้อสอบ O-NET โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2553 เวลา 15:04:00 1,046 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP