o-net 53 เลื่อนสอบพิเศษ 17-18 มีนานี้



สทศ.เลื่อนวันสอบ O-NET รอบพิเศษฯ สอบวันที่ 17 และ 18 มีนาคม นี้

          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการเลื่อนการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ป.6 , ม.3 , ม.6 รอบพิเศษให้แก่ผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ซึ่งแต่เดิมจะจัดในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2553 ส่วนสาเหตุของการเลื่อนวันสอบนั้น เนื่องจากในช่วงวันที่
12 ถึง 14 มีนาคม 2553 จะมีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

          ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเดินทางของนักเรียน สทศ.ขอเลื่อนวันสอบ O-NET รอบพิเศษฯ เป็นวันที่ 17 และ 18 มีนาคม 2553

           ตารางการทดสอบ O-NET รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2552 คลิกอ่านที่นี่

 เอกสารที่ใช้แสดงเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ

          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
          2. บัตรนักเรียน(ที่มีรูปถ่าย) หรือ
          3. บัตรที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย)

 ระเบียบการเข้าห้องสอบ
          1) ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
          2) ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
          3) ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์สอบ
          4) ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่าย, บัตรที่ทาง
ราชการออกให้และมีรูปถ่าย)
          5) ห้ามนำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
          6) ให้นั่งสอบจนหมดเวลา
          7) อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรมดา ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)



ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก



เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
o-net 53 เลื่อนสอบพิเศษ 17-18 มีนานี้ โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2553 เวลา 17:09:52 121 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP