x close

เรียงความวันครู พร้อมตัวอย่างเรียงความเรื่องครู

          เรียงความเรื่องครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ และวันไหว้ครู เรามีตัวอย่างการเขียนเรียงความ พร้อมชวนเพื่อน ๆ มาเขียนเรียงความให้คุณครูที่สั่งสอนและให้ความรู้
เรียงความวันครู

          เมื่อใกล้จะถึงวันครู หรือวันไหว้ครู เชื่อว่าทุกคนคงเคยได้รับการบ้านให้เขียนเรียงความวันครู ถึงตอนนั้นแล้วทุกคนคงจะได้นึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้ทำเพื่อลูกศิษย์อย่างมากมาย จนถึงกับมีการเปรียบเทียบว่าครูคือ ผู้มีพระคุณคนที่สาม

          เรียงความวันครู หรือ การเรียงความเรื่องครู ต้องเริ่มต้นอย่างไร ต้องเขียนอย่างไร คำถามเหล่านี้คงจะอยู่ในหัวของทุกคนเมื่อคุณครูสั่งให้เขียนเรียงความ ...  การเขียนเรียงความเป็นการใช้ศิลปะการเขียนร้อยแก้วรูปแบบหนึ่ง ที่แสดงถึงความรู้สึกนึกคิด จินตนาการ สำหรับใครที่กำลังจะเขียนเรียงความเรื่องครูแล้วยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร  ยังนึกไม่ออกว่าจะเขียนออกมาในรูปแบบไหน วันนี้ทางกระปุกดอทคอมก็ได้นำเอาตัวอย่างเรียงความเรื่องครูมาฝาก

       

 ตัวอย่างเรียงความครู เนื่องในวันครูแห่งชาติ และวันไหว้ครู    


ตัวอย่างเรียงความวันครู ตัวอย่างที่ 1


เรียงความวันครู เรื่องครู นี้เขียนโดยนางสาวลิซาร์ สาอิ นักเรียนชั้น ปวช.1/1 สาขางานการประมง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความในงานวันเคารพครู

 
          หากเราจะนึกถึงใครคนหนึ่งที่นอกจากคุณพ่อ และคุณแม่ของเรา ใครคนหนึ่งที่เขา คอยดูแลเรา คอยอบรม และมอบวิชาความรู้ให้กับเรา ใครคนหนึ่งที่ยอมเหนื่อย เพื่อเราโดยที่เขา ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ใครคนนั้นคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ครู
 
          หลายคนได้ให้คำนิยามมากมายที่เกี่ยวกับคำว่า ครู บางคนเปรียบครูเป็นเหมือนกับแสงเทียน ที่คอยส่องแสงสว่างไปยังเส้นทางที่ดี บางคนอาจจะเปรียบครูเป็นเหมือนกับเรือลำหนึ่ง ที่จะนำพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางข้างหน้า ด้วยความเห็นที่แตกต่างกัน แต่ละคนย่อมที่จะมีความต้องการครูในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ฉันเองก็มีความคิดและความคาดหวังที่อยากจะศึกษากับครูในอุดมคติของฉัน เช่นเดียวกัน ซึ่งครูในอุดมคติของฉันจะต้องเป็นครูที่มี จิตใจโอบอ้อมอารี สามารถให้ความรู้ กับนักเรียนนักศึกษา ได้อย่างเต็มที่ ดูแลเอาใจใส่นักศึกษาและคอยให้คำปรึกษาเวลานักศึกษามีปัญหาและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ สามารถสื่อสารกับนักเรียน นักศึกษาในขณะที่ทำการสอนได้อย่างเข้าใจ มีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการสอน อยู่เสมอ เปิดโอกาส ให้นักเรียน นักศึกษาได้มีโอกาส แสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นมาทำการ ปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเอง
 
           สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับครูในอุดมคติของฉันคือ ต้องเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีหัวใจของการเป็นครู อย่างเต็มเปี่ยม เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญให้แสงเทียน หรือ เรือลำนี้ สามารถ นำพา และช่วย ขัดเกลา นักเรียนนักศึกษาไปสู่จุดหมายปลายทาง และพบกับความสำเร็จของชีวิตพร้อมที่จะเป็น บุคลากรที่ดีของชาติต่อไปได้
 
           แม้ว่าครูในอุดมคติของฉันจะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ข้างในลึก ๆ แล้วฉันก็หวังเพียงว่าครูทุกคนคงจะ เป็นครูที่พร้อมที่จะมอบวิชาความรู้ให้กับตัวฉันและนักศึกษาคนอื่นอย่างเต็มใจ สร้างความประทับใจ ให้กับตัวนักศึกษาได้ มิใช่ทำให้ฉันและนักศึกษาคนอื่นมองครูเป็น แค่เพียง เรือจ้างลำหนึ่ง หรือ เป็นแค่เปลวเทียนข้างทาง ที่ทำหน้าที่พาเราข้าม ไปสู่จุดหมายแล้วก็ลาจากกันไป โดยที่ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่น่าจดจำและประทับใจติดตัวไปเลย
 

ตัวอย่างเรียงความวันครู ตัวอย่างที่ 2

 
เรียงความวันครู และเรื่องครูเขียนโดยนายซาการียา บินดอหับ นักเรียนชั้น ปวช.3/1 สาขางานการประมง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดเรียงความในงานวันเคารพครู

 
           สังคมของการเรียนรู้ มิเคยดับสิ้น บรรดาแม่พิมพ์แห่งปัญญามิเคยสูญหาย โลกนี้ยังศักดิ์ไว้ด้วยหัวใจอันมุ่งมั่น ในการอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของบรรดาคุณครูผู้เสียสละ เพื่อมุ่งสร้างคําสั่งของชาติและประโยชน์สุขของปวงประชา
 
           จากวันนั้นที่ฉันเขลาเป็นลูกวัวที่เพิ่งคลอด จนบัดนี้ที่ฉันได้พบคําตอบแห่งปัญญา บนหนทางแห่งการศึกษา ทําให้ฉันได้ผ่านพบกับสิ่งที่ใจของฉันต้องจดจํามิลืมเลือน
 
           “พระคุณครู” อันพระคุณจากผู้รู้ที่ถ่ายทอดบอกกล่าวให้แก่ฉัน ดั่งแสงไฟที่ส่องทางให้กระจ่าง คือแบบอย่างมาตรฐานที่ทําให้ฉันต้องทําตามบางครั้งพระคุณของท่านก็เป็นดั่งความหวัง ให้คนที่หลงทางมีกําลังจะต่อสู้ แน่นอนพระคุณของครูหาได้จํากัด จัดเพียงแค่ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น หากแต่มันคือทุกอย่างที่คอยเติมเต็มช่องว่างของชีวิตคน
 
          ใครเล่าคือครูของฉัน ครูของฉันคือคนสอนให้ฉันรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้คือคนนี้ สอนให้ฉันสู้เมื่อรู้ว่าตัวเองนั้นสิ้นหวัง คือคนนี้สอนให้ฉันกลับสู่หนทางแห่งแสงสว่างเมื่อความมืดคลอบงําจิตใจ และครูของฉันก็หาได้จํากัดเพียงผู้สําเร็จทางวิชาการเท่านั้น ครูของฉัน ไม่จําเป็นต้องแต่งตัว สวยให้รูปร่างน่าชื่นชม และครูของฉันบางคนก็เป็นเพียงคนสูบใบจากจนจนในร้านน้ําชา และปรากฏว่าสิ่งที่ศิษย์นั้นศรัทธาคือปัญญาเลิศล้ำที่บรรดาพวกท่านได้สั่งสอน
 
           พระคุณครูอันมากยิ่งในใจฉัน มันยากเกินกว่าจะพรรณนา มันคือคําพูดที่ไร้ซึ่งเสียง มันเป็นงานเขียนที่ไว้ซึ่งอักษรและแน่นอนมันจะคงอยู่ในใจของฉันตลอดไป
 

เรียงความวันครู ตัวอย่างเรียงความวันไหว้ครู

ตัวอย่างเรียงความวันครู ตัวอย่างที่ 3

 
เรียงความวันครู เรื่องครู เขียนโดยเด็กหญิงอามีเราะห์  สมาแฮ ชั้น ม.2/15 โรงเรียนปากน้ำ
 
          ครูเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตของเรา เพราะครูเปรียบเสมือนแม่คนที่สองที่คอยอบรมสั่งสอนเรามาตั้งแต่อนุบาลจนถึงโตเป็นผู้ใหญ่และครูไม่ใช่แค่อบรมสั่งสอนเราเท่านั้นแต่ครูยังให้ความรู้แก่เรามากมายและยังสอนให้เราเป็นคนดีอีกด้วย  ด้วยความเสียสละของครูที่ทำเพื่อเราทำให้ฉันซาบซึ้งในอาชีพครูเป็นอย่างมาก
 
           ฉันใฝ่ฝันอยากจะเป็นครูมาตั้งแต่เด็กแล้ว เพราะคิดว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่น่ายกย่องมากเพราะครูแต่ละคนมีใจเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ครูมีจำนวนลดลงเนื่องด้วยสาเหตุมีครูถูกยิงตายถูกระเบิด และมีครูบางส่วนที่หวาดกลัวจากเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ย้ายออกจากพื้นที่ทำให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนขาดครูเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ทำให้ฉันคิดว่าฉันควรที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีใจเสียสละเพื่อสังคมบ้างไม่มากก็น้อยเท่าที่จะทำได้โดยการเลือกอาชีพครู
 
          คุณครูมะลิ จินดารัตน์ ซึ่งท่านเป็นบุคคลที่เสียสละต่อโรงเรียนปากน้ำเป็นอย่างมาก   ท่านเป็นบุคคลที่ยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อนักเรียน เพื่อกิจกรรมทางโรงเรียน และยอมทุ่มเททุกอย่างที่สามารถทำให้โรงเรียนปากน้ำเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น นับว่าท่านเป็นครูที่ฉันประทับใจมานาน  ถึงแม้ครูมะลิจะเคยดุเคยตีฉันบ้างแต่ฉันก็ไม่เคยโกรธเพราะคิดว่าครูกำลังอบรมเราอยู่  ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีครูมะลิรักนักเรียนทุกคนเหมือนลูก  ท่านสอนนักเรียนทุกคนเป็นคนดี เป็นคนเก่งและที่สำคัญฉันต้องให้พ่อกับแม่ภูมิใจในตัวฉันเพราะพ่อกับแม่คิดว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มั่นคงเพื่อต่อไปจะได้ดูแลตัวเองและครอบครัวอย่างสุขสบาย
 
          ครูนับว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐนัก เพราะครูนั้นเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ของชาติ  ดังนั้นเราก็มีส่วนร่วมที่จะทำให้ชาติไทยเราเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้ ถ้าเราอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีและเพื่อตอบแทนคุณของแผ่นดินการประกอบอาชีพข้าราชการครูเป็นการตอบแทนแผ่นดินอย่างหนึ่งที่ประชาชนอย่างเราสามารถทำได้
 
           สุดท้ายนี้ดิฉันจึงขอเอา เพลงเทียนเล่มน้อย มาเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของครู ครูคือเทียนส่องทางสร้างคน  เป็นคน  ด้วยผลของการศึกษา  ครูจึงเป็นบุคคล  ล้ำค่า...นำพา  ประชาและชาติสดใส  ครูอยู่ที่ไหน  เจริญรุดไปที่นั่น  เพราะครูคือผู้สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญา...ดังแสงเทียนจุดท้า  ต้านพายุแรงลมเป่า  มิเคยมอดดับอับเฉา ดังเพียงโง่เขลา ของคน
 
           ครูหวังตั้งใจให้การศึกษา ครูหวังตั้งใจให้การศึกษา  ส่งเสริมปัญญายอยศจิตชน   สั่งสอนดรุณสร้างบุญกุศล  สร้างฐานะตนเรียนรู้สิ่งควร  ครูเหมือนเทียนเล่มน้อย  แต่มีแสงลอยโชติ  แม้รวมกันหมื่นแสนดวง  ย่อมพาโลกนี้สว่าง  ชีวิตครูแจ่มใส  ดั่งเรือน้อยคอยรับจ้าง  แท้คือเทียนส่องนำทาง  สร้างคนเป็นศรีของชาติ......ด้วยรัก
 

ตัวอย่างเรียงความวันครู ตัวอย่างที่ 4

 
เรียงความวันครู เรื่องครู เขียนโดยเด็กหญิงวาณิชา ต้นแก้ว  ม.3/3 โรงเรียนวิทยานนท์
 
           คุณครูของฉันเป็นคนดีสอนเก่งถึงครูจะดุจะตีแต่ครูก็รักพวกเรา ครูที่เขียนถึงเป็นครูตอนประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวิทยานนท์  เป็นครูสอนภาษาอังกฤษและเป็นที่ปรึกษาของพวกเราในการที่ให้ครูคนนี้เป็นครูที่รักมากเพราะครูสอนให้เราเก่งภาษาอังกฤษและทำให้เกรดอังกฤษของเราดีขึ้น
 
           ครูที่ฉันรักมากที่สุดเป็นครูที่ฉันไม่เคยลืมจนปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษเก่งเราทุกคนไม่เคยลืมครูเลยถึงพวกเราจะจบออกมาแล้วและครูได้ย้ายออกไปจากที่เดิมเราก็ยังคิดถึงคุณครูของเราเสมอ ครูที่ฉันรักมากที่สุดในความคิดของฉัน เป็นคนดี สอบเก่ง เข้าใจนักเรียน ในเวลาเราไม่สบายใจเรื่องต่างๆครูก็ค่อยที่จะบอกเราให้คำปรึกษาแก่เราทุกเรื่อง ครูเป็นได้ทุกอย่าง เป็นทั้งครูเป็นเพื่อนเป็นผู้ปกครองและเป็นคนที่เรารักคนหนึ่งและปรึกษาได้ทุกอย่าง  

          ฉันรักครูคนนี้มาก สิ่งที่ประทับใจในตัวครูคือตอนก่อนสอบปลายภาคซึ่งเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่แล้ว จะได้จบหรือไม ครูท่านได้มากติวให้เราอย่างเข้มเหมือนครูทุกคนแต่ไม่เหมือนตรงที่ครูท่านติวให้เราทุกวิชาที่เราไม่เข้าใจและครูไม่รู้จักเหนื่อยและอธิบายให้เราจนเข้าใจทุกอย่าง ถึงรูจะตีเรา ดุเรา เรารู้ว่าที่ครูทำไปเพราะรักเราบางครั้งเราอาจจะโกรธแต่ก็โกรธไม่ลงเพราะเข้าใจในสิ่งที่ครูท่านได้ทำลงไปเพราะรักและอย่างให้เราเป็นคนดีครูเป็นคนที่เรารักและเราเคารพครูมากในทุกเรื่องที่ครูทำ ถึงครูจะย้ายไปแล้วเรายังคิดถึงครูเสมอค่ะไม่เคยคิดที่จะลืมครูเลย  พวกเราอยากจะบอกกับครูว่าเรารักครูมาก เราเข้าใจในสิ่งที่ครูทำและจะทำตัวให้ดีให้เหมาะกับการเป็นศิษย์ที่ดีของครูเป็นคนดีของสังคมและของพ่อแม่
 
          ครูเป็นครูที่ดีของฉัน ฉันรักครูมากครูเป็นครูที่ศิษย์ทุกคนรักถ้าเราไม่มีครูในวันนั้นพวกเราคงไม่ได้ดีในวันนี้และไม่มีวิชาความรู้ที่จะไปแข่งขันกับผู้คนที่จะสอบเข้า ม.1 ต้องขอบคุณคุณครูมากที่สอนพวกเราครูเป็นคนที่ฉันรักมากค่ะเราจะเป็นเด็กดีและเป็นศิษย์ที่ดีของคุณครูทุกคน

เรียงความวันครู ตัวอย่างเรียงความวันไหว้ครู
 

ตัวอย่างเรียงความวันครู ตัวอย่างที่ 5

 
เรียงความวันครู เรื่องครู เขียนโดยนางสาวอรพรรณ จันทร์ดิษฐ์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
 
           การก้าวเข้ามาในประโคนชัยพิทยาคม ให้อะไรหลายอย่าง รวมทั้งยังให้คุณครูที่รักดูแล เอาใจใส่ศิษย์ เช่น คุณครูนิฏฐา กัลยาประสิทธิ์ และคุณครูอุบลวรรณ ภูผาจง ท่านเป็น อาจารย์ที่ปรึกษา ของเราชาว ๖/๑ มาตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ ท่านดูแลเอาใจใส่ พวกเรา ดีมาก เราทุกคนในห้อง รักท่านทั้งสองคน จะเรียก ท่านว่าแม่ แม่จะคอยว่า คอยสอนเรา ให้เราเป็นเด็กดี ให้คำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ใครมีความทุกข์ ก็จะเข้าไปเล่าให้ท่านฟัง 

          แม่ช่วยให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา แม่ให้ความเป็นกันเอง กับพวกเรา ทุกคนมาก และท่านทั้งสอง ก็เคยไปเยี่ยมบ้านของลูก ๆ ทุกคนมาแล้ว รวมทั้งบ้านของหนู ที่อยู่ไกลออกไป อีกกว่าหกสิบกิโลเมตร แม้ถนนหนทางทุรกันดาร ท่านก็ไป และเป็นครั้งที่สอง ที่ท่านจัดให้พวกเราในห้องไปปิกนิก ที่บ้านของหนู ท่ามกลาง ภูเขา แม่น้ำ ด้วยงบของท่านทั้งสอง พวกเรายิ่งรักท่าน มากขึ้นทุกวัน 

          จนถึงเวลาที่ คุณแม่นิฏฐา ต้องลาออกจากราชการ เพราะต้องไปบริหารโรงเรียนของท่านเองที่ก่อตั้งนานหลายปี พวกเรามีความผูกพันกับท่านมาก จำได้ว่าวันนั้นเราชาว ๖/๑ ทำให้คนหลายคน ในโรงเรียนร้องไห้ เพราะซึ้งใจ เรา ๖/๑ ร่วมกันร้องเพลง ประสานเสียง "ครูในดวงใจ" มอบให้แก่อาจารย์นิฏฐา แม่คนที่ ๒ ของพวกเรา บรรยากาศ การอำลาวันนั้น แต่ละคนจะเข้าไปกราบตักแม่นิฏฐา และร้องไห้ ท่านจะให้พรเราทุกคน 

          โดยเฉพาะหนู แม่เป็นห่วงมาก อยากให้ได้เรียนต่อเพราะทราบถึงฐานะของหนูดี หนูกอดแม่นิฏฐาร้องไห้ บรรยากาศวันนั้นยังแจ่มแจ้งในใจเสมอ หนูรักท่านมาก เวลาว่างในตอนเย็น เราก็จะรวมกลุ่มกันไปเยี่ยมแม่ทั้งสอง ที่บ้านเสมอๆ หนูดีใจมากที่ได้ตอบแทนบุญคุณท่าน ได้ทำสิ่งที่ทำให้ท่านภูมิใจ คือการสอบติด โครงการจุฬาชนบท เมื่อท่านรู้ ท่าน ดีใจกับหนูมาก หนูอยากบอกท่านว่า ท่านทั้งสองจะเป็นครูในดวงใจของหนูตลอดไป
 

ตัวอย่างเรียงความวันครู ตัวอย่างที่ 6

 
เรียงความวันครู เรื่องครู เขียนโดยนายอมรเทพ แสงุสข โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสาราษฎร์)
 
          คุณครูก็เป็นผู้ที่มีพระคุณแก่เราทุกท่าน บางท่านก็อาจจะรักเราแบบว่าดุด่าว่ากล่าว บางท่านก็อาจจะรักรักแบบทนุถนอม แต่จะมีครูกี่คนที่รักเราแบบทนุถนอม แบบยิ่งถ้าท่านทนุถนอมเราเท่าไรเราจะจะไม่กลัวหรือเห็นความสำคัญของท่าน และจะมีนักเรียนกี่คนจะเห็นความสำคัญของครูที่ชอบดุด่าว่ากล่าวนักเรียน
 
           ผมอยู่ที่โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาราษฎร์)มาปีนี้ก็เป็นปีที่ 3 แล้ว มีครูท่านหนึ่งที่ผมเข้ามาในศุขประสารฎร์เขาทำให้ผมมีความกล้าแสดงออก ทำกิจกรรมต่าง นั้นก็คือ “คุณครูละมัย รูปน้อย” ครูเขาชอบให้เด็กๆทำกิจกรรม เช่น ToBeNumberone เป็นต้น ผมก็ชอบทำนะกิจกรรมอ่า แต่ก็มีบางครั้งที่รู้สึกท้อ เพราะไปแล้วโดนครูเขาตำหนิบ่อย ๆ แต่ก็พัฒนามาเรื่อย ๆ นะ จนบางทีครูเขาก็ชม 

          บางคนอาจมองครูแบบคนที่ดุร้าย ชอบว่าเด็ก ขี้บ่น มันก็จริงอยู่นะที่เขาว่ากัน แต่เราลองคิดสิว่าครูเขาดุเราทำไม เราทำเราผิดหรือป่าว พอเราคิดแบบนี้มันก็จริงอย่างที่ครูเขาบ่นว่าเรา เพราะเราทำไม่ดีจริง ครูละมัย เป็นครูคนแรกที่ผมรู้จักในโรงเรียนศุขประราษฎร์นี้ และเป็นครูคนแรกที่ทำให้ผมรู้จักกับการทำงานอย่างจริงจัง ผมทำกิจกรรม ToBeNumberone ตั้งแต่ม.1-ม.2 ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่ามันสนุกนะบางที่ก็รู้สึกเบื่อๆต่อการดุของครูเขาเหมือนกัน

          ตอนที่ทำกิจกรรมผมได้ไปเทียวสถานที่ต่าง ๆ มากมาย ได้ทำอะไรที่เพื่อนๆในห้องไม่มีโอกาสได้ทำ เช่นการเป็นพี่เลี้ยงน้องค่าย เป็นคณะกรรมการเวลาที่มีคนมาดูงาน การที่ได้ออกไปพูดหน้าเสาธง แล้วเวลาที่เราทำไม่ได้ครูเขาก็ให้คำแนะนำ แต่พอเวลาครูเขาดุนี้สิ มันยากที่จะบรรยาย พอครูเขาดุผมก็แทบจะคลั่งแทนเพราะอะไร ๆ ก็ทำให้ครูเขาไม่พอใจ แต่พอสักพักครูเขาก็พูดดีกับเราและก็กายเป็นคนละคนเลย แต่พอขึ้น ม.3 มาเนี้ยก็ไม่รู้เพราะอะไรถึงครูเขาไม่ค่อยเรียกผมไปทำกิจกรรมนะ หรือว่าผมทำตัวแย่ลง แต่ใจจริงก็ยังอยากทำกิจกรรมอยู่เหมือนกัน
 
           ตอนนี้ผมก็อยากจะบอกว่า ครูเป็นบุคคลตัวอย่างที่ผมเคารพนับถือ ครูเป็นคนที่กล้าแสดงออก ทำงานแบบจริงจัง ถ้าผมมีโอกาสที่จะต่อ ม.4 ที่โรงเรียนนี้ปีหน้าผมก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองใหม่ และก็จะช่วยครูทำกิจกรรม ตามโอกาสต่าง ๆ สุดท้ายนี้ก็ขอให้ครูมีสุขภาพแข็งแรง อยู่ดุอยู่ว่าพวกเราไปนานนะครับ


บทความเกี่ยวกับวันครู


ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
dmc.tvasoke.infojs.ac.th
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรียงความวันครู พร้อมตัวอย่างเรียงความเรื่องครู อัปเดตล่าสุด 6 มกราคม 2566 เวลา 13:07:39 1,046,632 อ่าน
TOP