x close

ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี ยื่นจดหมายค้านประกาศห้ามยุ่งการเมือง ชี้ที่ผ่านมาก็เคยมีคนอ้างชื่อ


            ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี ยื่นจดหมายคัดค้านประกาศห้ามนักเรียนเคลื่อนไหวทางการเมือง หวังเห็นการแสดงออกโดยปราศจากการคุกคาม


            จากกรณี โรงเรียนราชินี ประกาศห้ามนักเรียนก้าวล่วงสถาบัน ห้ามขัดระเบียบโรงเรียน เช่น ระเบียบการเคารพธงชาติ ไม่พอใจให้ลาออกไปเรียนที่อื่น คาดว่าเป็นการปรามกระแสเคลื่อนไหวที่มีกลุ่มนักเรียนนัดชู 3 นิ้ว ตอนเคารพธงชาตินั้น

            อ่านข่าว : โรงเรียนราชินี ห้าม นร. ก้าวล่วงสถาบัน - แหกกฎเคารพธงชาติ ไม่พอใจ ไปเรียนที่อื่นได้ !

            เกี่ยวกับเรื่องนี้ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี ที่ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวของทางโรงเรียน ได้นำรายชื่อศิษย์จำนวน 999 คน ยื่นถึงผู้บริหารโรงเรียน โดยมีข้อเสนอแนะ พร้อมรายละเอียดหนังสือที่ไม่เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนในประเด็น ดังนี้

ข่าวโรงเรียนราชินี
ภาพจาก สำนักข่าว INN

            1. ตามที่ปรากฏในจดหมายว่า "พื้นที่โรงเรียน ไม่เคยใช้ในทางการเมือง และไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใด มาใช้พื้นที่ โดยผ่านนักเรียน หรือนักเรียนเก่า" ขัดกับข้อเท็จจริง เพราะในอดีตที่ผ่านมาก็มีบุคคลแอบอ้างนำชื่อของโรงเรียนไปใช้ทางการเมืองตลอดโดยที่โรงเรียนไม่ได้โต้แย้ง ดังนั้น หากโรงเรียนต้องการแสดงออกถึงความเสมอภาค ควรเปิดพื้นที่ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นในการเมืองได้

            2. ตามหลักสิทธิขั้นพื้นฐานและประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้สถานศึกษาคำนึงถึงความปลอดภัยของการแสดงออกนักเรียน โดยปราศจากการคุกคามทุกรูปแบบ

            3. นักเรียนไม่หมิ่นสถาบันฯ หรือก้าวล่วง อันถือว่ามีความผิดร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวอ้าง

            4. ให้นักเรียนศิษย์ปัจจุบันแสดงความคิดเห็นทางการเมืองด้วยสันติวิธี โดยปราศจากการคุกคามหรือกลั่นแกล้งผู้เห็นต่างทางความคิด

ข่าวโรงเรียนราชินี
ภาพจาก สำนักข่าว INN

          ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มศิษย์เก่า ยังได้รับฟังข้อชี้แจงของทางโรงเรียน ซึ่งไม่ได้คาดหวังว่าประกาศจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ได้พูดคุยหารือในทุกประเด็นแล้วตามรายละเอียดข้างต้น ยืนยันไม่ได้ขัดแย้ง เป็นเพียงการพูดคุยในฐานะศิษย์และครู ส่วนกรณีประกาศที่ระบุว่า นักเรียนฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ หรือหากผู้ปกครองไม่เห็นด้วยสามารถนำบุตรหลานไปเรียนสถาบันอื่น ทางโรงเรียนยืนยันว่าเป็นไปตามประกาศจริง แต่ไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด สุดท้ายนี้ยืนยันว่า รายชื่อศิษย์เก่าทั้งหมดเป็นเพียงกลุ่มคนเห็นต่าง ไม่มีเจตนาปลุกระดมผู้ชุมนุมสร้างความขัดแย้งแต่อย่างใด

ข่าวโรงเรียนราชินี
ภาพจาก สำนักข่าว INN

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าว INNเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี ยื่นจดหมายค้านประกาศห้ามยุ่งการเมือง ชี้ที่ผ่านมาก็เคยมีคนอ้างชื่อ อัปเดตล่าสุด 24 สิงหาคม 2563 เวลา 14:43:07 111,460 อ่าน
TOP