x close

โรงเรียนราชินี ห้าม นร. ก้าวล่วงสถาบัน - แหกกฎเคารพธงชาติ ไม่พอใจ ไปเรียนที่อื่นได้ !

          โรงเรียนราชินี ประกาศห้ามนักเรียนก้าวล่วงสถาบัน ห้ามขัดระเบียบโรงเรียน เช่น ระเบียบการเคารพธงชาติ ไม่พอใจให้ลาออกไปเรียนที่อื่น
          วันที่ 21 สิงหาคม 2563 สปริงนิวส์ รายงานว่า โรงเรียนราชินี ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย ระบุว่า

          ตามที่ผู้ปกครองทราบกันดีว่า ในขณะนี้ มีการเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีนักเรียนบางคนของโรงเรียนเข้าร่วมด้วย ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจง ดังนี้

          สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อพุทธศักราช 2447 เพื่อให้กุลสตรีไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และเจ้านายหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

          ในปัจจุบัน โรงเรียนราชินี จัดการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมือง และไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลใดมาใช้พื้นที่ โดยผ่านนักเรียนหรือนักเรียนเก่า ไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นขบวนการประชาธิปไตยหรือขบวนการอื่นใดในทางการเมือง เพราะโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง

          ปรากฏว่า ในช่วงเวลานี้มีนักเรียนหลายคนพยายามที่จะใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นในทางการเมือง โดยมีความฝักใฝ่ขบวนการทางการเมืองนอกโรงเรียน เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ในลักษณะที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฎหมายและสร้างความไม่สงบภายในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควรภายในกรอบของกฎหมาย และต้องอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน ซึ่งต้องไม่กระทบการเรียนการสอน และสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือก่อความแตกแยก ความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกัน และผู้อำนวยการยังเบิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นพูดคุยด้วยและแสดงความคิดเห็น ซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทุกคน          แต่ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวกลับกระทำการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย โดยใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง (bully) จึงเกิดความหวาดกลัวในหมู่นักเรียน และความเป็นห่วงของผู้ปกครองนักเรียนเหล่านั้น และที่สำคัญก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ นำชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหาย ทำให้สังคมทั่วไปเข้าใจว่า โรงเรียนราชินี สนับสนุนการไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ อันขัดต่อจุดยืนของโรงเรียน

          ดังนั้น เพื่อธำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของโรงเรียนราชินี ทางโรงเรียนจึงขอใช้ "สิทธิ์ของโรงเรียน" ไม่อนุญาตให้นักเรียนก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเคารพธงชาติและการข่มขู่นักเรียนอื่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากนักเรียนฝ่าฝืน โรงเรียนจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบ และหากเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โรงเรียนไม่อาจปกป้องนักเรียนจากการถูกดำเนินคดีหรือถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการตามกฎหมายได้

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลอบรมนักเรียนดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา หากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจเรื่องที่โรงเรียนแจ้งนี้ โรงเรียนยอมรับ "สิทธิ์ของผู้ปกครอง" ที่จะนำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โรงเรียนราชินี ห้าม นร. ก้าวล่วงสถาบัน - แหกกฎเคารพธงชาติ ไม่พอใจ ไปเรียนที่อื่นได้ ! อัปเดตล่าสุด 24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:04:04 37,090 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP