สอบ ก.พ. 2560 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 60 วันที่ 1-21 มี.ค. นี้


สอบ ก.พ. 2560

          สอบ ก.พ. 60 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 2560 วันที่ 1-21 มีนาคม นี้ ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครสอบ ก.พ. 2560 กันเลย

          สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2560 แล้ว ระหว่างวันที่ 1-21 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดของการรับสมัครสอบ ก.พ. และขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ดังนี้


          คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ก.พ. 2560

          สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา ดังนี้

          1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
          2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
          3. ระดับปริญญาตรี
          4. ระดับปริญญาโท

          กำหนดการรับสมัครสอบ ก.พ. 2560

สอบ ก.พ. 2560

          ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. 2560

          ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2560 ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th หัวข้อ "สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2560" ไม่เว้นวันหยุดราชการ

          ขั้นตอนที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบและเลือกศูนย์สอบตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2560

          ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบสถานะการรับสมัครสอบ ก.พ. 60 หลังชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th หัวข้อ "สมัครสอบภาค ก. ของ ก.พ. ปี 2560" คลิกเลือก "ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ" จากนั้นให้เข้าไปกรอกรายละเอียด และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษ A4 จำนวน 2 หน้า

          ขั้นตอนที่ 4 พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

          สามารถคลิกดูรายละเอียดการสอบ ก.พ. 2560 ได้ที่นี่ (คลิก)

ภาพและข้อมูลจาก เว็บไซต์ สํานักงานคณะกรรมข้าราชการพลเรือน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สอบ ก.พ. 2560 เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. 60 วันที่ 1-21 มี.ค. นี้ โพสต์เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16:40:19 38,008 อ่าน
TOP