x close

สทศ. เผย เด็ก ป.6 ทำข้อสอบอัตนัยโอเน็ตปีแรก ใช้ภาษาไทยผิดอื้อ

 เด็ก ป.6 ทำข้อสอบอัตนัยโอเน็ตปีแรก ใช้ภาษาไทยผิดอื้อ

               ผู้อำนวยการ สทศ. เผย ข้อสอบโอเน็ต ป.6 พบเด็กเขียนผิด สะกดผิด ใช้ความหมายผิด-ใช้ศัพท์สแลง พร้อมแนะ สพฐ. ปรับหลักสูตรสร้างจิตสำนึกให้เด็กเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

               วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 รศ. ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ในการสอบโอเน็ตแบบอัตนัยในวิชาภาษาไทย สัดส่วน 20% ระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 เป็นปีแรกนั้น เบื้องต้นพบว่า นักเรียนเขียนและใช้คำผิดความหมายค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำ การควบกล้ำ การใช้ทัณฑฆาต การใช้วรรณยุกต์ อาทิ คำว่า แทรก เขียนผิดเป็น แซก, ซื่อสัตย์ เขียนผิดเป็น ซื่อสัตว์ รวมไปถึงการใช้ศัพท์สแลงหรือภาษาวัยรุ่นในการตอบ อาทิ ชิว ๆ แซ่บเวอร์ เป็นต้น
               ดังนั้นตนจึงขอให้กรรมการที่ตรวจข้อสอบรวบรวมคำที่เด็กมักเขียนผิด หรือใช้ผิดความหมาย เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เด็กเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

               รศ. ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่จะมีการออกข้อสอบ สทศ. ได้เปิดรับความเห็นของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ทำให้มีการเขียนคำสั่งลงไปในข้อสอบชัดเจนว่า ให้นักเรียนเขียนคำตอบตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ด้วยภาษาไทยมาตรฐาน หรือภาษาไทยกลาง เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ใช้กับเด็กหลายแสนคน แต่พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่อนุญาตให้เด็กเขียนคำตอบเป็นภาษาถิ่นจนเกิดความเคยชิน แต่การสอบครั้งนี้หากเขียนภาษาถิ่นจะไม่ได้คะแนนในส่วนนั้น ส่วนจะจัดสอบอัตนัยวิชาอื่นอีกหรือไม่นั้น คงยังไม่ใช่ตอนนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องผู้เชี่ยวชาญที่จะมาเป็นกรรมการตรวจแต่ละวิชา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ. เผย เด็ก ป.6 ทำข้อสอบอัตนัยโอเน็ตปีแรก ใช้ภาษาไทยผิดอื้อ อัปเดตล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17:09:30 6,046 อ่าน
TOP