x close

สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 61 จัดเคลียริงเฮาส์ 2 รอบ-ลดสอบ GAT PAT เหลือรอบเดียว


สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 61 จัดเคลียร์ริงเฮาส์ 2 รอบ-ลดสอบ GAT PAT เหลือรอบเดียว

          ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีมติปรับการคัดเลือกเด็กเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2561 ผ่าน 3 ระบบ คือ ระบบโควตา, ใช้ข้อสอบกลาง และ รับตรง พร้อมลดการสอบ GAT และ PAT เหลือ 1 ครั้ง


          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ศ. นพ.อุดม คชินทร ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยผลการประชุม ทปอ.ครั้งที่ 5/2559  ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า ที่ประชุมมีมติยืนยันระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2561 โดยมีขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

          1. ระบบโควตา จะพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน เช่น โควตานักกีฬา เป็นต้น โดยดำเนินการช่วงเดือนตุลาคม 2560 จากนั้นมหาวิทยาลัยจะต้อส่งรายชื่อให้ ทปอ. ในเดือนธันวาคม 2560  เพื่อตัดสิทธิ์ในระบบพรี-เคลียริงเฮาส์

gat pat 60

          2. ระบบการคัดเลือกใช้ข้อสอบกลาง ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  เช่น ข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net), การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ (PAT) และ การสอบสามัญ 9 วิชา โดยในปีการศึกษา 2561 จะลดจำนวนสอบ GAT และ PAT เหลือ 1 ครั้ง จากเดิมให้สอบปีละ 2  ครั้ง

          นอกจากนี้จะมีการสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งจะจัดสอบทั้งหมดในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2561 หลังจากนักเรียนเรียนจบการศึกษาแล้ว  จากนั้นต้นเดือนพฤษภาคม 2561 จะเริ่มระบบเคลียริงเฮาส์ครั้งที่ 1 ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน และจะเริ่มระบบเคลียริงเฮาส์ ครั้งที่ 2 โดยจะดำเนินการคัดเลือกให้เสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2561

          3. ระบบรับตรง หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถรับเด็กได้ไม่ตามจำนวนที่ต้องการ สามารถเปิดรับตรงได้แต่ต้องไม่มีการไปจัดสอบเอง และนักเรียนสามารถเลือกที่เรียนได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น หากต้องการเลือกเรียนที่ใหม่จะต้องสละสิทธิ์ที่เดิมก่อน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สอบเข้ามหาวิทยาลัยปี 61 จัดเคลียริงเฮาส์ 2 รอบ-ลดสอบ GAT PAT เหลือรอบเดียว อัปเดตล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:49:15 6,863 อ่าน
TOP