x close

รับตรง 60 ดีเดย์ 1 พ.ย. เปิดรับตรงมหาวิทยาลัยดังมาครบ ที่ไหนบ้างเช็กเลย


รับตรง 60

          รับตรง 60 ดีเดย์ 1 พ.ย. นี้ วันเดียวมีรับตรง 60 กว่า 15 โครงการ มหาวิทยาลัยดัง ๆ มาเพียบ

          รวมรับตรง 60 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559 เปิดรับสมัครกว่า 15 โครงการ ในหลายมหาวิทยาลัยดัง ๆ อาทิ ม.ธรรมศาสตร์,  ม.มหิดล, ม.นเรศวร, ม.เกษตรศาสตร์, ม.อุบลราชธานี, ม.พะเยา, ม.ศิลปากร, ม.เชียงใหม่ เป็นต้น ว่าแต่จะมีโครงการไหนบ้าง มาดูกัน
 รับตรง 60
 

          - ม.พะเยา เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) ระหว่างวันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559
ได้แก่

          1. โครงการบ่มเพาะและพัฒนาอาชีพด้าน ICT ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่

          2. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่

          3. โควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่

          4. โครงการนักเรียนเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร รับสมัครคลิกที่นี่


          อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ รับตรง 60 ม.พะเยา ได้ที่ เว็บไซต์ admission.up.ac.th หรือโทร. สอบถามได้ที่ 054 466 666 ต่อ 1270-1273

          - ม.มหิดล เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  mahidol.ac.th

รับตรง 60

          - ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ web.reg.tu.ac.th

          - ม.อุบลราชธานี เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) สำหรับโควตารับตรงทั่วไป, คณะเภสัชศาสตร์, โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท  ระหว่างวันที่ 2 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ ubu.ac.th

          - ม.นเรศวร เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ acad.nu.ac.th

รับตรง 60

          - ม.ศิลปากร เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) สำหรับคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.quota.su.ac.th

          - ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) สำหรับโควตานักกีฬา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ cloudfront.net

          - ม.เชียงใหม่ เปิดรับตรง 60 สำหรับปริญญาตรี (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ม.6) สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www3.reg.cmu.ac.th

ติดตามข่าว รับตรง 60 ทั้งหมด คลิกเลย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 60 ดีเดย์ 1 พ.ย. เปิดรับตรงมหาวิทยาลัยดังมาครบ ที่ไหนบ้างเช็กเลย อัปเดตล่าสุด 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17:40:22 3,317 อ่าน
TOP