แนวปฏิบัติ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แนวปฏิบัติ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศ ให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรตามเดิม แต่งดแสดงความยินดีทุกรูปแบบ ส่วนบัณฑิตชายให้ใช้เนคไทสีดำแทน

          หลังจากเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต นั้น

          ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โดยระบุว่า ให้มีกำหนดการตามเดิมต่อไป แต่งดการฉลองความยินดีทุกรูปแบบ อาทิ การร้องเพลงเชียร์ การประดับดอกไม้ ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชายใช้เนคไทสีดำแทนสีเขียว

โดยประกาศฉบับเต็มมีดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รวมข่าวและหมายกำหนดการงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 หลังเสด็จสวรรคต

ข้อมูลจาก เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


แนวปฏิบัติ ในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 10:05:34 22,463 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP