x close

ปฏิทินแอดมิชชัน 2560 คลอดแล้ว เปิดรับสมัคร 20-27 พ.ค. 60


admission 60

          ทปอ. เผยปฏิทินแอดมิชชัน ปีการศึกษา 2560 ประกาศเปิดรับสมัคร admission 60 อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20-27 พฤษภาคม 2560

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเห็นชอบให้มีกำหนดเวลาการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปฏิทินสอบ กสพท. 60

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 เปิดรับสมัคร 
 1-31 สิงหาคม 2559
 สอบวิชาเฉพาะ
 5 พฤศจิกายน 2559
 ประกาศผลคะแนนวิชาเฉพาะ 
 19 ธันวาคม 2559
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
 14 มีนาคม 2560
 สอบสัมภาษณ์และตรวจสุขภาพ  20-24 มีนาคม 2560

ปฏิทินสอบ gat pat 60

 กิจกรรม   กำหนดการ
 ครั้งที่ 1/2560 
 ครั้งที่ 2/2560 
 เปิดรับสมัคร 
 10-29 สิงหาคม 2559 
 7-26 ธันวาคม 2559 
 สอบ  29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 
 11-14 มีนาคม 2560 
 ประกาศผล  15 ธันวาคม 2559  20 เมษายน 2560


ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ 60

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 เปิดรับสมัคร 
 5-24 ตุลาคม 2559 
 สอบ  24-25 ธันวาคม 2559 
 ประกาศผล  25 มกราคม 2560

ปฏิทินสอบ o-net 60 นักเรียน ม.6

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 เปิดรับสมัคร 
 นักเรียน ม.6 โรงเรียนดำเนินการสมัครกับ สทศ. ให้ 
 สอบ  18-19 กุมภาพันธ์ 2560
 ประกาศผล  20 มีนาคม 2560

ปฏิทินแอดมิชชัน 2560

 กิจกรรม 
 วัน/เดือน/ปี 
 จำหน่ายระเบียบการคัดเลือก 
 16-27 พฤษภาคม 2560 
 เปิดรับสมัคร  20-27 พฤษภาคม 2560
 ชำระเงินค่าสมัคร  20-29 พฤษภาคม 2560
 ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้คัดเลือก 
 7-9 มิถุนายน 2560
 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  15 มิถุนายน 2560
 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย  23-26 มิถุนายน 2560
 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  10 กรกฎาคม 2560


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินแอดมิชชัน 2560 คลอดแล้ว เปิดรับสมัคร 20-27 พ.ค. 60 อัปเดตล่าสุด 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:51:17 39,969 อ่าน
TOP