ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง


 เสนอไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง

          ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอไอเดียใหม่ ชี้หากเด็ก จบ ป.6 แล้วเกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง หวังกระตุ้นให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น

          วันที่ 26 เมษายน 2559 นายศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวถึงกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดทำข้อเสนอในการแก้ปัญหานโยบายการศึกษา ปัญหาโครงสร้างการศึกษา ระบบจัดการศึกษา รวมถึงปัญหาคุณภาพผู้เรียน โดยเสนอให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้น ป.6 โดยแยกสายสามัญ และสายอาชีวะตั้งแต่ชั้น ม.1 และเสนอให้ตั้งสถาบันครูศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตครูที่มีศักยภาพสูง พร้อมทั้งรับประกันเงินเดือนครูต้องไม่ต่ำกว่าแพทย์ โดยขอให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในการผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษา 15 ฉบับ โดยไม่ต้องผ่านที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า สำหรับข้อเสนอทั้งหมด คิดมาตั้งแต่ปี 2552 แล้ว เนื่องจากเห็นว่าการศึกษาไทยเป็นปัญหาและด้อยคุณภาพ และเมื่อลองพิสูจน์ก็พบว่าทุกวันนี้เราไม่สามารถสู้ใครได้ แม้ที่ผ่านมา ถือได้ว่าประเทศไทยได้ลงทุนด้านการศึกษามากที่สุดประเทศหนึ่งก็ตาม ประกอบกับเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในประเทศอาเซียน ปรากฏว่า ไทยอยู่ในอันดับท้าย ๆ

          ส่วนข้อเสนอให้จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงชั้น ป.6 แยกสายสามัญกับสายอาชีวะ ตั้งแต่ชั้น ม.1 เนื่องจากข้อมูลการศึกษาด้านจิตวิทยาพบว่า เด็กจะรับรู้และเรียนรู้ได้มากที่สุดในชีวิต คือ ช่วงอายุ 1-6 ขวบ ดังนั้น หากอยากให้เด็กเรียนรู้ทักษะอะไร ก็ต้องใส่เข้าไปในช่วงนี้ แต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ เราเริ่มการศึกษาภาคบังคับตอน 7 ขวบ ซึ่งถือว่าไม่ทัน ดังนั้น จึงคิดว่าแทนที่จะปล่อยให้เด็กนั่งเล่นอยู่บ้าน ก็ให้เด็กเข้าเรียนตั้งแต่ 3 ขวบ ส่วนเด็กที่อายุ 1-2 ขวบนั้น ผู้ปกครองก็อาจส่งเข้าศูนย์ดูแลเด็กซึ่งท้องถิ่นจัดขึ้น

          นายศรีราชา กล่าวถึงการคงให้การศึกษาภาคบังคับอยู่แค่ 9 ปี ว่า หากต้องเปลี่ยนจาก 9 ปี เป็น 12 ปี หรือถึง ม.6 นั้น ทำให้รัฐต้องงบประมาณเข้าไปมากขึ้น อีกทั้งคุณภาพของการศึกษาก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีของการศึกษาภาคบังคับ แต่ขึ้นอยู่กับผู้สอนว่าจะสอนอะไรให้ผู้เรียนบ้าง และสำหรับประเด็นที่หลาย ๆ ฝ่ายตั้งคำถามว่า การเสนอให้การศึกษาภาคบังคับอยู่แค่ ป.6 จะเป็นการผลักเด็กออกจากระบบการศึกษาหรือไม่ เพราะผู้ปกครองที่ฐานะไม่ดี จึงต้องให้ลูกออกมาช่วยทำงานแทน เนื่องจากกฎหมายไม่บังคับนั้น ในเรื่องนี้ตนมองว่า เมื่อเด็กเรียนจบ ป.6 แล้ว ก็ยังต้องเรียนต่อเนื่อง เพียงแต่ผู้ปกครองอาจเป็นผู้เลือกว่าจะให้เรียนสายสามัญหรือสายอาชีวะ

          ส่วนที่อยากให้แยกสายสามัญกับสายอาชีวะตั้งแต่ ม.1 นั้น เพื่อให้เด็กได้เตรียมตัวว่าจะเลือกเรียนสายไหน แต่ทั้งนี้ ก็ยังคงเรียนวิชาการควบคู่ไปด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เรียนสายสามัญไปเรื่อย ๆ จนสุดท้ายเข้ามหาวิทยาลัย แต่จบออกมาแล้วต้องตกงาน และยังเปิดโอกาสให้คนที่เลือกเรียนสายอาชีพ ถ้าหากต้องการเรียนแพทย์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ก็สามารถสอบเข้าเรียนได้เช่นกัน

          นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดให้เด็กที่เรียนจบชั้น ป.6 แต่เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 เมื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แต่หากไม่มีเงินก็สามารถกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ โดยเหตุผลที่เสนอแนวคิดเช่นนี้ ก็เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตั้งใจเรียนมากขึ้น ทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบต่อตัวเองตั้งแต่ระดับประถมศึกษา สนใจเรียน รู้จักคุณค่าของงบฯ ที่รัฐใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เรียนโดยไม่มีเป้าหมาย โดยข้อเสนอนี้อาจมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย จึงต้องทำวิจัยเพื่อหาข้อมูลที่ชัดเจน หากจะเสนอให้รัฐดำเนินการจริง ๆ
  
          นายศรีราชา กล่าวทิ้งท้ายว่า ข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินทั้งหมด ไม่ถือว่าใจร้ายเกินไป เพราะหลายประเทศทั้งสิงคโปร์, เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ก็ทำแบบนี้ จึงต้องตั้งคำถามว่า เราอยากให้เด็กของเราเท่าเทียมหรือด้อยกว่าเขา เพราะทั้งหมดขึ้นอยู่กับการเตรียมตัว ทั้งเชื่อว่าการเรียนไม่ฟรีจะเป็นแรงบีบให้ผู้ปกครองและเด็กได้เตรียมตัวเองให้พร้อมอีกด้วย ไม่ใช่เอาปรนเปรอจนเกินความต้องการ

           สำหรับข้อเสนอให้เพิ่มเงินเดือนครูให้เท่ากับแพทย์นั้น ไม่ได้เป็นเสนอให้เพิ่มเฉพาะเงินเท่านั้น แต่ตัวครูต้องเพิ่มคุณภาพด้วยเช่นกัน ต่อไปครูต้องจบปริญญาโท และไม่ใช่ครูคนเดียวจะสอนทุกวิชา ต้องเป็นครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละวิชามาสอบเด็ก โดยวันที่ 2 พฤษภาคม จะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) พิจารณา ก่อนเสนอให้รัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการ ศธ. นำไปปรับใช้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง โพสต์เมื่อ 26 เมษายน 2559 เวลา 17:24:08 4,905 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอไอเดีย จบ ป.6 เกรดต่ำกว่า 2.5 ต้องจ่ายค่าเทอม ม.1 เอง ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP