มธ. เตรียมใช้ระบบ TU STAR รับตรง 60 เริ่มรับสมัครสอบ มิ.ย. นี้


 TU STAR

TU STAR

         มธ. เตรียมใช้ระบบ TU STAR เพื่อรับตรงนักศึกษารูปแบบใหม่ เปิดให้สอบ 8 ครั้งต่อปี  เพื่อเลือกคะแนนดีที่สุด เริ่มรับสมัครสอบครั้งแรกเดือนมิถุนายนนี้

         วันที่ 1 เมษายน 2559 รศ. ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) แถลงข่าวการสอบรับตรงระบบใหม่ "TU-STAR : Gateway to Thammasat" ว่า ในปีการศึกษา 2560 มธ. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการรับตรงในระบบใหม่ เรียกว่า "TU STAR (TU Standardized Test of Aptitude Requirement)" ซึ่งการจัดสอบนี้จะช่วยลดความเครียดและการวิ่งรอกสอบของเด็กนักเรียน

โดยการสอบจะวัดใน 3 ส่วน คือ

              1. ทักษะและความพร้อมสำหรับอุดมศึกษา (Aptitude for Higher Education) เพื่อ ดูว่ามีความพร้อมในการเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วหรือไม่ โดยจะทดสอบในเรื่องความเท่าทันโลกสมัยใหม่ การสื่อสาร การคิดอ่านเขียนอย่างมีวิจารณญาณ โดยจะเป็นข้อสอบแบบปรนัย

              2. ความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา (Academic Performance) เป็นข้อสอบปรนัยประกอบด้วย 7 รายวิชา ได้แก่

                 - วิชาคณิตศาสตร์ 1 (สายวิทย์)
                 - วิชาคณิตศาสตร์ 2 (สายศิลป์)
                 - วิชาฟิสิกส์
                 - วิชาเคมี
                 - วิชาชีววิทยา
                 - วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
                 - วิชาภาษาฝรั่งเศส
              ซึ่งเนื้อหาข้อสอบจะไม่เกินหลักสูตรการเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

              3. ความถนัดทางวิชาชีพ (Aptitude for Specific Professions) เพื่อ คัดกรองนักเรียนที่มีความสนใจในสาขาวิชานั้น ๆ นำไปสู่การได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมี 2 รายวิชา คือ

                 - ความถนัดด้านรัฐศาสตร์
                 - ความถนัดด้านสถาปัตยกรรม

 TU STAR

              รศ. ดร.พิภพ กล่าวต่อว่า ขณะนี้มี 14 คณะใน มธ. รวม 44 หลักสูตร ที่จะรับตรงโดยใช้คะแนนจาก TU STAR ประกอบด้วย

                 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
                 - คณะรัฐศาสตร์
                 - คณะเศรษฐศาสตร์
                 - คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
                 - คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ
                 - คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
                 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
                 - คณะแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
                 - คณะพยาบาลศาสตร์
                 - คณะสาธารณสุขศาสตร์
                 - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

              ทั้งนี้ ขอย้ำว่า แม้การสอบ TU STAR จะไม่กำหนดคุณสมบัติของผู้สอบ หมายความว่า ใครก็สามารถเข้ามาสมัครสอบได้ ไม่ว่าจะเรียนอยู่ชั้น ม.4, 5 หรือ 6 ก็ตาม หรือแม้แต่จบปริญญาตรีแล้วก็สามารถสมัครสอบได้ แต่การจะยื่นคะแนนเพื่อสมัครเข้าแต่ละคณะนั้น จะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะนั้นกำหนดด้วย

              สำหรับกำหนดการจัดสอบ TU STAR จะมีทั้งหมด 8 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเปิดรับสมัครในวันที่ 6-12 มิถุนายนที่จะถึงนี้ และจะจัดสอบในวันที่ 3 กรกฎาคม หลังจากนี้จะจัดสอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560

              ทั้งนี้ ผลสอบ TU STAR จะมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ ซึ่งนักเรียนสามารถนำผลสอบที่ดีที่สุด มายื่นสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะที่สนใจได้เพียงคณะเดียว ผ่านโครงการรับตรงปกติ

              โดยนักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามหรือติดตามรายละเอียดการสอบ TU STAR เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการมธ. โทรศัพท์ 02-564-4440 ต่อ 1822 หรือ //acrd.tu.ac.th และ www.facebook.com/TUSTAR.Thammasat หรือศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่ง มธ. (SMART Center) www.smart.bus.tu.ac.th

 TU STAR

 TU STAR

 TU STAR

 TU STAR

 TU STAR

 TU STAR

ภาพและข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เฟซบุ๊ก TU STAR: Gateway to Thammasat

ติดตามข่าว Admission 60 ทั้งหมด คลิกเลย

คิดอย่างไรกับเรื่อง: มธ. เตรียมใช้ระบบ TU STAR รับตรง 60 เริ่มรับสมัครสอบ มิ.ย. นี้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
มธ. เตรียมใช้ระบบ TU STAR รับตรง 60 เริ่มรับสมัครสอบ มิ.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 3 เมษายน 2559 เวลา 16:53:14 1,572 อ่าน แสดงความคิดเห็น
TOP