รับตรง 59 ม.พะเยา


รับตรง 59 ม.พะเยา

          รับตรง 59 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับตรงโควตาทั่วประเทศ และโครงการนักเรียนเรียนดี ดูข้อมูล รับตรง 59 ทั้ง 2 โครงการที่นี่

          มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านรับตรงโควตาทั่วประเทศ และโครงการนักเรียนเรียนดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับตรง 59 ม.พะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

กำหนดการรับสมัคร

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 2-16 พฤศจิกายน 58 
 รับสมัครออนไลน์ ทาง www.admission.up.ac.th
และชำระเงินค่าสมัคร
 2-16 พฤศจิกายน 58
 ส่งหลักฐานการสมัคร
 14 ธันวาคม 58
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทาง www.admission.up.ac.th
 19 ธันวาคม 58  สอบสัมภาษณ์  
 23 ธันวาคม 58  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทาง www.admission.up.ac.th
 23-30 ธันวาคม 58  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 5 มกราคม 59  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะที่เปิดรับสมัคร

          ผู้สมัครเลือกสอบรับตรง 59 สามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา

             - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 266 คน

             - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 483 คน

             - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 406 คน

             - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน

             - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 756 คน

             - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 68 คน

             - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 208 คน

             - คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 630 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 238 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 196 คน

             - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 168 คน

             - คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 224 คน

             - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 161 คน

             - คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 60 คน

             - วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 504 คน

             - วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 คน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

คลิกดูประกาศรับสมัคร รับตรง 59 ม.พะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี ที่นี่


รับตรง 59 ม.พะเยา โควตาทั่วประเทศ

กำหนดการรับสมัคร

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 2-25 พฤศจิกายน 58  
 รับสมัครออนไลน์ ทาง www.admission.up.ac.th
และชำระเงินค่าสมัคร 
 2-25 พฤศจิกายน 58  ส่งหลักฐานการสมัคร
 15 มกราคม 59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทาง www.admission.up.ac.th
 23 มกราคม 59  สอบสัมภาษณ์
 29 มกราคม 59  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทาง www.admission.up.ac.th 
 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 59  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 12 กุมภาพันธ์ 59  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษ

คณะที่เปิดรับสมัคร

          ผู้สมัครเลือกสอบรับตรง 59 สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 สาขาวิชา

             - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 266 คน

             - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 483 คน

             - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 406 คน

             - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 84 คน

             - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 760 คน

             - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 84 คน

             - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 208 คน

             - คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 630 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 238 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 196 คน

             - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 168 คน

             - คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 224 คน

             - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 161 คน

             - คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 84 คน

             - วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 504 คน

             - วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 คน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

คลิกดูประกาศรับสมัคร รับตรง 59 ม.พะเยา โควตาทั่วประเทศ ที่นี่


 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, เฟซบุ๊ก งานรับเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา    


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.พะเยา โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 15:31:02 2,493 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP