รับตรง 59 ม.พะเยา


รับตรง 59 ม.พะเยา

          รับตรง 59 มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับตรงโควตาทั่วประเทศ และโครงการนักเรียนเรียนดี ดูข้อมูล รับตรง 59 ทั้ง 2 โครงการที่นี่

          มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ผ่านรับตรงโควตาทั่วประเทศ และโครงการนักเรียนเรียนดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รับตรง 59 ม.พะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

กำหนดการรับสมัคร

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 2-16 พฤศจิกายน 58 
 รับสมัครออนไลน์ ทาง www.admission.up.ac.th
และชำระเงินค่าสมัคร
 2-16 พฤศจิกายน 58
 ส่งหลักฐานการสมัคร
 14 ธันวาคม 58
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทาง www.admission.up.ac.th
 19 ธันวาคม 58  สอบสัมภาษณ์  
 23 ธันวาคม 58  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทาง www.admission.up.ac.th
 23-30 ธันวาคม 58  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 5 มกราคม 59  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา

คณะที่เปิดรับสมัคร

          ผู้สมัครเลือกสอบรับตรง 59 สามารถสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขาวิชา

             - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 266 คน

             - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 483 คน

             - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 406 คน

             - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 40 คน

             - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 756 คน

             - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 68 คน

             - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 208 คน

             - คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 630 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 238 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 196 คน

             - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 168 คน

             - คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 224 คน

             - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 161 คน

             - คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 60 คน

             - วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 504 คน

             - วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 คน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา โควตาทั่วประเทศ

กำหนดการรับสมัคร

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 2-25 พฤศจิกายน 58  
 รับสมัครออนไลน์ ทาง www.admission.up.ac.th
และชำระเงินค่าสมัคร 
 2-25 พฤศจิกายน 58  ส่งหลักฐานการสมัคร
 15 มกราคม 59  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
ทาง www.admission.up.ac.th
 23 มกราคม 59  สอบสัมภาษณ์
 29 มกราคม 59  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา
ทาง www.admission.up.ac.th 
 29 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 59  ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 12 กุมภาพันธ์ 59  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษ

คณะที่เปิดรับสมัคร

          ผู้สมัครเลือกสอบรับตรง 59 สามารถสมัครได้ไม่เกิน 1 สาขาวิชา

             - คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน 266 คน

             - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 483 คน

             - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 406 คน

             - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 84 คน

             - คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 760 คน

             - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 84 คน

             - คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 208 คน

             - คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 630 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 238 คน

             - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 196 คน

             - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 168 คน

             - คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 224 คน

             - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 161 คน

             - คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 84 คน

             - วิทยาลัยการศึกษา จำนวน 504 คน

             - วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จำนวน 105 คน

ตารางแสดงรหัสสาขาวิชา คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา/จำนวนรับ และเกณฑ์การรับสมัคร

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยา

รับตรง 59 ม.พะเยาขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา, เฟซบุ๊ก งานรับเข้า มหาวิทยาลัยพะเยา    

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.พะเยา โพสต์เมื่อ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 15:31:02 2,641 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP