x close

รับตรง 59 ม.อุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่


รับตรง 59 ม.อุบลราชธานี

           รับตรง 59 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครโควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2558

           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

รับตรง 59 ม.อุบลราชธานี

คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับ

           โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ เปิดรับทั้งหมด 2,764 คน ดังนี้

              - คณะเกษตรศาสตร์

              - คณะวิทยาศาสตร์

              - คณะศิลปศาสตร์

              - คณะบริหารศาสตร์

              - คณะวิศวกรรมศาสตร์

              - คณะนิติศาสตร์

              - คณะรัฐศาสตร์

              - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

              - คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ

              - หน่วยจัดการเรียนการสอน จ.มุกดาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

              - กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2558

              - พื้นที่ภาคอีสาน ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในสถานศึกษาใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สุรินทร์ อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ

              - พื้นที่ภาคอื่น ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในสถานศึกษาในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น  20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยมกลุ่มสาระรายวิชา(GPA) 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขากำหนด

เกณฑ์การคัดเลือก

รับตรง 59 ม.อุบลราชธานี

รับตรง 59 ม.อุบลราชธานี

รับตรง 59 ม.อุบลราชธานี อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.อุบลราชธานี โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ อัปเดตล่าสุด 6 ตุลาคม 2558 เวลา 17:23:36 800 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP