รับตรง มศว 59 ปฏิทินรับตรงทั่วประเทศ มาแล้ว


รับตรง มศว 59

           รับตรง มศว 59 เริ่มเปิดรับตรงทั่วประเทศ วันที่ 11 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ดูรายละเอียด การสมัครรับตรง มศว 59 ได้ที่นี่

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจําปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับตรง มศว 59

รับตรง มศว 59

คณะที่เปิดรับตรง มศว 59

          - คณะพยาบาลศาสตร์
          - คณะเภสัชศาสตร์
          - คณะสหเวชศาสตร์
          - คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์
          - คณะวิทยาศาสตร์
          - คณะพลศึกษา
          - คณะมนุษยศาสตร์
          - คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
          - คณะศิลปกรรมศาสตร์
          - คณะศึกษาศาสตร์
          - คณะสังคมศาสตร์
          - วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
          - วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน
          - สำนักเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณ

เกณฑ์การคัดเลือกรับตรง มศว 59

          1. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และเกณฑ์การคัดเลือกตามที่แต่ละสาขาวิชา/วิชาเอก กำหนด
          2. คะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือ ความถนัดทางวิชาชีและวิชาการ (PAT) ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ตามองค์ประกอบ ค่าน้ำหนักร้อยละ และเกณฑ์ขั้นต่ำแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขา/วิชาเอก กำหนด
          3. การสอบวิชาเฉาพด้าน/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขา/วิชาเอก กำหนด
          4. ผลตรวจร่างกาย/การทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ/การทดสอบทางจิตวิทยา ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขา/วิชาเอก กำหนด
          5. แฟ้มสะสมผลงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์ (ถ้ามี)


 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง มศว 59 ปฏิทินรับตรงทั่วประเทศ มาแล้ว โพสต์เมื่อ 21 กันยายน 2558 เวลา 21:07:28 6,226 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP