รับตรง จุฬาฯ 59 (แบบพิเศษ) 21 โครงการ


รับตรงจุฬา 59

         รับตรง จุฬาฯ 59 (แบบพิเศษ) รวม 21 โครงการ สมัครรับตรงจุฬาลงกรณ์ 59 ดูรายละเอียดโครงการ รับตรงจุฬาฯ 59 ได้ที่นี่

         จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับตรง 59 จุฬาฯ (แบบพิเศษ) รวม 21 โครงการ เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2558 ทาง www.atc.chula.ac.th ส่วนทั้ง 21 โครงการ ที่เปิดรับตรง จุฬาฯ 59 จะมีอะไรบ้างนั้น ลองไปดูกันเลย

โครงการ/หลักสูตรที่เปิดรับตรง จุฬาฯ 59 (แบบพิเศษ)

การคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

การคัดเลือกนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท)

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน คลิกที่นี่
             คำแนะนำการกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่

การคัดเลือกนักเรียนโครงการรับนักเรียนจากชนบทเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) (โรงเรียนปอเนาะพิเศษ ในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร/เอกสารขอรับทุน คลิกที่นี่
             คำแนะนำการสมัครขอรับทุน คลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร (คลิกที่รายชื่อโครงการ)

                   1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) (เฉพาะนักเรียนในโครงการ พสวท. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี))

                   2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

                   3. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์และโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (สสวท. สพฐ และ วมว.)

                   4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน

การคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

การคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

โครงการโอลิมปิกวิชาการสาขาภูมิศาสตร์เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะอักษรศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

โครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

             รายละเอียดประกาศฯ คลิกที่นี่
             เอกสารประกอบการสมัคร คลิกที่นี่

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-218-4451-2 หรือ www.atc.chula.ac.th และ www.admissions.chula.ac.th

ภาพจาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เว็บไซต์การคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง จุฬาฯ 59 (แบบพิเศษ) 21 โครงการ โพสต์เมื่อ 2 กันยายน 2558 เวลา 19:27:35 747 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP