เปิดเกณฑ์รับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร


รับตรง 59 ม.นเรศวร

         รับตรง 59 ม.นเรศวร ประกาศหลักเกณฑ์รับตรง โควตา มหวิทยาลัยนเรศวร 2559 พร้อมรายชื่อคณะที่เปิดรับสมัคร รวม 17 คณะ

         มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนผ่านระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กำหนดการรับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2558 
 เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 
 วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2558  ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
ที่ครูแนะแนวของโรงเรียน
 วันที่ 18 มกราคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
 วันที่ 21-23 มกราคม 2559  ตรวจร่างกาย
 วันที่ 24 มกราคม 2559  สอบสัมภาษณ์
 วันที่ 27 มกราคม 2559  ประกาศผลขั้นสุดท้าย
 วันที่ 27-31 มกราคม 2559  กรอกข้อมูลรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิมพ์ใบชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 วันที่ 30-31 มกราคม 2559  รายงานตัวยืนยันสิทธิ์

คณะที่เปิดรับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร

           - คณะแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) จำนวน 46 คน

           - คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 44 คน

           - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 98 คน

           - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 84 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 161 คน

           - คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 189 คน

           - คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 98 คน

           - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 238 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 441 คน

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 364 คน

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 168 คน

           - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 140 คน

           - คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 175 คน

           - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวน 441 คน

           - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 196 คน

           - คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 259 คน

           - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 112 คน

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร
 
รับตรง 59 ม.นเรศวร

รับตรง 59 ม.นเรศวร

รับตรง 59 ม.นเรศวร

รับตรง 59 ม.นเรศวร

รับตรง 59 ม.นเรศวร


 คลิกอ่านรายละเอียด องค์ประกอบคะแนนคัดเลือกรับตรง 59 ม.นเรศวร ได้ที่นี่ 

คลิกอ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์รับตรง 59 ม.นเรศวร ได้ที่นี่ 


 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเกณฑ์รับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 16:06:54 26,835 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP