เปิดเกณฑ์รับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร


รับตรง 59 ม.นเรศวร

         รับตรง 59 ม.นเรศวร ประกาศหลักเกณฑ์รับตรง โควตา มหวิทยาลัยนเรศวร 2559 พร้อมรายชื่อคณะที่เปิดรับสมัคร รวม 17 คณะ

         มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกนักเรียนผ่านระบบรับตรง (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

กำหนดการรับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร

 วัน/เดือน/ปี 
 รายละเอียด 
 วันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2558 
 เปิดรับสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 
 วันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2558  ผู้สมัครส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร
ที่ครูแนะแนวของโรงเรียน
 วันที่ 18 มกราคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์
 วันที่ 21-23 มกราคม 2559  ตรวจร่างกาย
 วันที่ 24 มกราคม 2559  สอบสัมภาษณ์
 วันที่ 27 มกราคม 2559  ประกาศผลขั้นสุดท้าย
 วันที่ 27-31 มกราคม 2559  กรอกข้อมูลรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และพิมพ์ใบชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 วันที่ 30-31 มกราคม 2559  รายงานตัวยืนยันสิทธิ์

คณะที่เปิดรับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร

           - คณะแพทยศาสตร์ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) จำนวน 46 คน

           - คณะทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 44 คน

           - คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 98 คน

           - คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 84 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 161 คน

           - คณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 189 คน

           - คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 98 คน

           - คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 238 คน

           - คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 441 คน

           - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 364 คน

           - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 168 คน

           - คณะนิติศาสตร์ จำนวน 140 คน

           - คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 175 คน

           - คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร จำนวน 441 คน

           - คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 196 คน

           - คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 259 คน

           - วิทยาลัยนานาชาติ จำนวน 112 คน

องค์ประกอบคะแนนคัดเลือก คณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร
 


 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดเกณฑ์รับตรง 59 โควตา ม.นเรศวร โพสต์เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 16:06:54 26,926 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP