รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีสุรนารี


รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีสุรนารี


         รับตรง 59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัคร โควต้า ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทโควตา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

         ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2558 ทาง www.sut.ac.th/ces  

คุณสมบัติ

         1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ในปีการศึกษา 2558
         3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียน อยู่ในตำแหน่ง Percentile ตั้งแต่ 60 ขึ้นไปของโรงเรียน
         4. มีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี

วิธีการคัดเลือก

         มหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนตั้งแต่ชั้น ม.4-ม.5 ตามจำนวนโควตาที่โรงเรียนได้รับการจัดสรร และผลการสัมภาษณ์

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

         มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ที่ www.sut.ac.th/ces ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

การเข้ารับการสัมภาษณ์

         ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ มารายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์ที่อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 ซึ่งจะประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อไป

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

         มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ www.sut.ac.th/ces ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558

คณะ/สาขาที่เปิดรับ

รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 อัพเดทข่าว รับตรง 59 ทั้งหมดคลิกเลย 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, เฟซบุ๊ก Suranaree University of Technology 

  

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีสุรนารี โพสต์เมื่อ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 09:42:46 2,908 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP