โควตา มช. 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


โควตา มช 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          โควตา มช. 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรายละเอียดการสอบโควตาภาคเหนือ มช. 59 พร้อมข้อมูลอื่น ๆ แล้ว ลองไปดูพร้อม ๆ กันเลย

          หลังสิ้นสุดการแอดมิชชั่น 58 ได้ไม่นาน มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็เริ่มทยอยประกาศรับตรง 59 และล่าสุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ได้เปิดรายละเอียดการรับสมัครรสอบโควตาภาคเหนือ มช. 59 ส่วนจะมีรายละเอียดเรื่องใดบ้าง ลองไปดูกันเลย


กำหนดการรับสมัครโควตา มช 59

 วัน/เดือน/ปี 
 กิจกรรม 
 วันที่ 17-24 สิงหาคม 2558 
 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง www.reg.cmu.ac.th  
 วันที่ 25 สิงหาคม 2558  นักเรียนพิมพ์ใบสมัครทาง www.reg.cmu.ac.th
(ระบบจะปิดเวลา 24.00 น.) และนำไปส่งหน่วยรับสมัครของโรงเรียน 
 วันที่ 26-28 สิงหาคม 2558  โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
 วันที่ 15 ตุลาคม 2558  ประกาศเลขที่นั่งสอบ/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตา
ที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
ทาง www.reg.cmu.ac.th
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558  ประกาศผังห้องสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเอง เพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2558  ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 วันที่ 16 ธันวาคม 2558  สอบวิชาความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง
 วันที่ 12 มกราคม 2559  ประกาศคะแนน PAT5
 วันที่ 15 มกราคม 2559  ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง www.reg.cmu.ac.th
 วันที่ 23 มกราคม 2559  ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์
โครงการแพทย์ชนบท/ODOD
 วันที่ 30-31 มกราคม 2559  สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ

โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD/ชาวเขา/เรียนดี
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการประกาศผลสอบข้อเขียน
 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทาง www.reg.cmu.ac.th
 วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 
 สละสิทธิ์โควตาภาคเหนือ (กรณีที่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน ช่วงที่ 1
แพทย์/สถาปัตยกรรมศาสตร์)
 วันที่ 26-29 เมษายน 2559  นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผ่านระบบ Clearing House ทาง www.cuas.or.th
 เดือนพฤษภาคม 2559  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House
และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทาง www.reg.cmu.ac.th
 ปลายเดือนกรกฎาคม 2559  รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โควตา มช. 59 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เมื่อ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 11:47:59 33,050 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP