พ.ร.บ.อุดมฯใหม่จี้สกอ.เพิ่มเข้มแข็ง


ศ.น.พ.วิจารณ์ พานิชพ.ร.บ.อุดมฯใหม่จี้สกอ.เพิ่มเข้มแข็ง (ข่าวสด)

         
ศ.น.พ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรม การการอุดมศึกษา (ประธาน กกอ.) เปิดเผยผลการประชุม กกอ. ว่าที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการปฏิรูปอุดมศึกษารอบ 2 โดยส่วนหนึ่งของการปฏิรูปคือการยกร่างพ.ร.บ. อุดมศึกษาใหม่ ซึ่งพ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นกฎหมายกลาง รวบรวมการดำเนินงานของอุดมศึกษาที่กระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีสถาบันการศึกษาเกิดขึ้นใหม่จำนวนมาก และที่สำคัญสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้อิสระกับมหาวิทยาลัยค่อนข้างมาก อาทิ ให้อำนาจสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรได้เอง จึงเกิดเป็นปัญหาว่าผู้บริหารแอบอนุมัติเปิดสอนหลัก สูตรที่ไม่มีคุณภาพก่อนได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

          "เรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งให้ระบบอุดมศึกษาอ่อนแอ สถานศึกษาขาดกลไกความรับผิดชอบ หลายแห่งที่สภามหาวิทยาลัยเข้มแข็งก็ถือว่าโชคดี แต่ถ้าที่ไหนสภามหา วิทยาลัยไม่เข้มแข็งและไม่สามารถกำกับดูแลผู้บริหารได้จะทำให้เกิดความเสียหาย และขณะนี้สกอ.เหมือนกับออกกฎหมายเพื่อให้มหา วิทยาลัยดำเนินการแต่กฎหมายนี้มีผลกระทบกับมหาวิทยาลัยเพียง 10% ของจำนวนมหาวิทยาลัยทั้งหมดเท่านั้น แต่ยักษ์ใหญ่จริงๆ ที่มีอำนาจกับสถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่กลับเป็นสำนักงบประมาณและหน่วยงานประเมินต่างๆ เพราะส่งผลกระทบถึงงบประมาณที่แต่ละแห่งจะได้รับ" ประธาน กกอ.กล่าว และว่า สำหรับพ.ร.บ. อุดมศึกษาฉบับใหม่ จะยกระดับ สกอ.ให้ทำหน้าที่ประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการดูแลสถาบันอุดมศึกษาให้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.อุดมศึกษาฉบับใหม่จะเน้นแนวทางการประสานงานสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานมากกว่าการใช้อำนาจสั่งการเท่านั้น


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พ.ร.บ.อุดมฯใหม่จี้สกอ.เพิ่มเข้มแข็ง โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13:54:22 119 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP