สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ

สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษให้แก่นักเรียน ป.6 และ ม.3
ยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันที่ 8 -19 กุมภาพันธ์ 2553


          สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดให้นักเรียน ป.6 หรือ ม.3 ยื่นคำร้องขอสอบ O-NET รอบพิเศษสำหรับผู้ที่เกิดเหตุสุดวิสัยในวันสอบ เช่น ประสบอุบัติเหตุ , ป่วยเข้าโรงพยาบาล , ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

          เป็นนักเรียน ป.6 หรือ ม.3 ที่ไม่ได้สอบ O-NET ในวันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2553 เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

 การคิดค่าสมัคร

          เสียค่าสมัครวิชาละ 100 บาทต่อคนต่อวิชา

          หมายเหตุ - การยกเว้นไม่เสียค่าสมัครสอบเป็นสิทธิ์ของ สทศ.ในการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 ช่องทางการสมัคร มี 2 วิธี

          วิธีที่ 1 สมัครด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36)

          วิธีที่ 2 สมัครทางไปรษณีย์ (ไม่เกินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

 เอกสารที่ใช้ในการยื่นคำร้อง

          1. ใบคำร้อง (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ สทศ.)
          2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
          3. ใบรับรองแพทย์ (กรณีที่ไม่สบาย)
          4. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

          ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th

 กำหนดการสอบ 

          O-NET ป.6 และ O-NET ม.3 สอบวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2553

 สถานที่สอบ

          จะแจ้งให้ทราบภายหลัง และขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสนามสอบ ซึ่งนักเรียนอาจจะไม่ได้สอบที่โรงเรียนหรือจังหวัดของตนเอง

 ประกาศผลสอบ

          โรงเรียนดูผลสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2553


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ.จัดสอบ O-NET รอบพิเศษ โพสต์เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12:04:49 165 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP