ประธาน ทปอ. ระบุงานวิจัยไทยล้าหลังต่างชาติ
ประธานทปอ.ระบุไทยล้าหลังต่างชาติ จี้สภาเร่งผ่านงบสนับสนุนงานวิจัยหลัง 4 เดือนไม่คืบ (ข่าวสด)

         
ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากที่รัฐบาลเตรียมสนับสนุนงานวิจัยของสถาบัน อุดมศึกษาโดยตั้งเป้าเป็นเงิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในงบประมาณไทยเข้มแข็งเอสพี 2 ด้วย ขณะนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา โดยรัฐบาลมีเป้าหมายจะสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาทั้งประเทศ จัดสรรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555

          อย่างไรก็ตามการที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งยังไม่ได้รับการจัดสรรงบ ทำให้งานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาสะดุดมาก แต่ที่เห็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติบางสถาบันออกมาบอกปัญหานี้กับสังคม ก็เนื่องจากกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติทั้ง 9 แห่งนั้น เมื่อเข้าชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 งบประมาณด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยจะถูกตัดออกไป โดยได้รับการยืนยันว่างบประมาณส่วนนี้จะไปปรากฏในก้อน 12,000 ล้านบาท บัดนี้ผ่านไป 4 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แล้วยังไม่ทราบผลการพิจารณา ทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต้องหยุดชะงัก

          ประธาน ทปอ.กล่าวเพิ่มเติมว่า "ปัจจุบันประเทศไทยลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพียงร้อยละ 0.26 ของจีดีพี ขณะที่มาเลเซียลงทุนมากกว่าไทย 2.5 เท่า ไต้หวัน เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นลงทุนมากกว่าไทยอย่างน้อย 10 เท่า เป็นข้อมูลที่บ่งชี้ว่าประเทศไทยยังคงตามหลังอีกหลายๆ ประเทศ ทุกวันนี้นอกจากนักวิจัยจะของบประมาณสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังต้องนำเงินจากส่วนอื่นมาสนับสนุนงานวิจัยของคณาจารย์เพื่อจรรโลงโครงการวิจัยต่อเนื่อง เพราะหากหยุดดำเนินการเพียง 1 ปีอาจต้องใช้เวลาอีกหนึ่งหรือสองปีจึงจะตามนานาชาติทัน ภาวะเช่นนี้นักวิจัยรุ่นใหม่จะเกิดได้ยาก จึงอยากให้สมาชิกรัฐสภาได้ให้ความสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากๆ" ศ.ดร.ประสาทกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประธาน ทปอ. ระบุงานวิจัยไทยล้าหลังต่างชาติ โพสต์เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 12:09:13 111 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP