กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558


กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2558


กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2558


        กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เปิดรับสมัครโครงการรับตรงจากทั่วประเทศ ทุนเรียนดี สำหรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2558 ที่จะถึงนี้

       เปิดรับสมัครทั้งประเภทโควตาและประเภทรับตรง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 เป็นต้นไป นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ ในรอบที่ 1 แล้ว สามารถสมัครรับทุนได้ในหลักสูตรที่ยืนยันสิทธิ์แล้วเท่านั้น

       ส่วนนักเรียนที่ต้องมาในรอบที่ 2 และรอบถัดไป สามารถสมัครเลือกหลักสูตรและสมัครรับทุนในหลักสูตรเดียวกันพร้อมกันได้

ประเภทของทุนเรียนดี

ประเภทโควตา

       มอบทุนจำนวน 95 ทุน ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนที่อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้

ประเภทรับตรง

       มอบทุนจำนวน 102 ทุน ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

       1. เป็นนักเรียนที่ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งประเภทโควตาหรือประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว

       2. ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

       3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว ยกเว้นทุนกู้ยืมของรัฐบาล

กำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

       รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง www.wu.ac.th

1. ประเภทโควตา

เปิดรับสมัครทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตร์)

       ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 8 ธันวาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

       วันที่ 11 ธันวาคม 2557

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ (รับทุน)

       วันที่ 16-18 ธันวาคม 2557

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตร์

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

2. ประเภทรับตรง

เปิดรับสมัครทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ไม่เปิดรับตรง)

       ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2557 - 8 มิถุนายน 2558

กำหนดการ

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ

       ประเภทโควตา : วันที่ 30 มกราคม 2558
       ประเภทรับตรง : วันที่ 30 มิถุนายน 2558
ประเภทของทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา

ประเภทโควตา

       มอบทุนจำนวน 95 ทุน ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ของโรงเรียนที่อยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้

ประเภทรับตรง

       มอบทุนจำนวน 102 ทุน ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

       1. เป็นนักเรียนที่ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งประเภทโควตาหรือประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว

       2. เป็นผู้ที่ครอบครัวมีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น ซึ่งมีผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 200,000 บาท/ปี หรือผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานการสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่าง ๆ

       3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นอยู่แล้ว ยกเว้นทุนกู้ยืมของรัฐบาล

กำหนดการรับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

       รับสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านทาง www.wu.ac.th

1. ประเภทโควตา

เปิดรับสมัครทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์ และหลักสูตรเภสัชศาสตร์)

       ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 8 ธันวาคม 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

       วันที่ 11 ธันวาคม 2557

สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ (รับทุน)

       วันที่ 16-18 ธันวาคม 2557


กำหนดการรับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์และหลักสูตรเภสัชศาสตร์

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

2. ประเภทรับตรง

เปิดรับสมัครทุกหลักสูตร (ยกเว้นหลักสูตรเภสัชศาสตร์ ส่วนหลักสูตรแพทยศาสตร์ ไม่เปิดรับตรง)

       ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2557 - 8 มิถุนายน 2558

กำหนดการ

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

กำหนดการรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์

กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558

ประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ

       ประเภทโควตา : วันที่ 30 มกราคม 2558
       ประเภทรับตรง : วันที่ 30 มิถุนายน 2558


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 2558 โพสต์เมื่อ 22 กันยายน 2557 เวลา 10:58:54 809 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP