โครงการมาย ลิสเติล ฟาร์ม เฟ้นหาสหกรณ์เกษตรในโรงเรียน


นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล


โครงการมาย ลิสเติล ฟาร์ม เฟ้นหาสหกรณ์เกษตรในโรงเรียน (ไทยรัฐ)

          ในวันนี้โรงเรียนต้องเริ่มสร้างธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตที่จะทำให้อาชีพเกษตรของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมีระบบ ..

          นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตรัสว่า เด็กควรเรียนรู้เรื่องของสหกรณ์ควบคู่กับกิจกรรมด้านการเกษตรที่เด็กได้คิด ดำเนินงานภายในโรงเรียน ซึ่งนอกจากเป็นการสร้างพื้นฐานอาชีพในอนาคต ยังมีผลิตผลที่ได้จากกิจกรรมส่งเข้าโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริดังกล่าว กรมตรวจบัญชีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัทฟาร์มแชนแนล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการเด็กไทยหัวใจเกษตร (My Little Farm) ขึ้น 

          "ในวันนี้โรงเรียนต้องเริ่มสร้างธุรกิจในรูปแบบของสหกรณ์ เพื่อเป็นพื้นฐานในอนาคตที่จะทำให้อาชีพเกษตรของประเทศไทยมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมีระบบ สามารถวางมาตรฐานต้นทุนการ ผลิต ผลกำไรได้อย่างแม่นยำ ซึ่งหากชุมชนเอาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการทำบัญชีสหกรณ์ ควบคู่การวางรูปแบบธุรกิจการเกษตร นอกจากปลูกฝังเด็กรุ่นใหม่ให้รักในอาชีพเกษตร ยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกรณ์ให้กับผู้ปกครองได้อีกด้วย" นายอนันต์กล่าว 

          อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นเปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตร เพื่อสร้างกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้จัดการธุรกิจ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการด้านต้นทุน รวมทั้งผลตอบแทนภายในพื้นที่ 1 ไร่ ส่งให้คณะกรรมการโรงเรียน เพื่อนำเสนอเข้าร่วมโครงการ ซึ่งกรมจะคัดเลือกจังหวัดละ 1 สหกรณ์โรงเรียน (จากทั่วประเทศทั้ง  76  แห่ง)  และรอบสุดท้ายในวันที่  6-7 มีนาคม  ที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  

          สหกรณ์โรงเรียนใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2628-5240-59 ต่อ 405 หรือที่ สนง.ตรวจบัญชีประจำจังหวัด.


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการมาย ลิสเติล ฟาร์ม เฟ้นหาสหกรณ์เกษตรในโรงเรียน โพสต์เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15:39:03 193 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP