x close

ทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนชนบท ปี 2553

ให้ทุนเฉลิมราชกุมารีนร.ชนบท (ข่าวสด)

          นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เพื่อเป็นการถวายพระพรและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา เมื่อปี พ.ศ.2546 ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการศึกษาต่อต่ำ ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนจบระดับปริญญาตรี และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วได้กลับไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม

          โดยดำเนินโครงการระหว่างปีการศึกษา 2547-2562 โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา และสามเณร ปีละ 480 ทุน เป็นเวลา 10 ปี ต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 4,800 ทุน ใช้งบประมาณ 528 ล้านบาท และในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีมาตั้งแต่ปี 2547 นั้น สำหรับในปีการศึกษา 2553 สพฐ.ไดัพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จำนวน 240 ทุน

          "ทั้งนี้ ได้จัดสรรให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 8 ทุน และได้พิจารณาจากสำนักงานเขตพื้นที่ (สพท.) ที่มีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ได้รับทุนการศึกษาน้อย และจำนวนนักเรียนทุนที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ นักเรียนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารีได้ที่ สพท.ที่โรงเรียนสังกัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป" เลขาธิการ กพฐ. กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนเฉลิมราชกุมารี นักเรียนชนบท ปี 2553 อัปเดตล่าสุด 12 กันยายน 2560 เวลา 11:32:01 384 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP