x close

ประกาศผลตัวแทน โครงการ ภาคฤดูร้อนเซิร์น
          สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ,  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านฟิสิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการนักศึกษาและครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น" ปี 2553 ณ สมาพันธรัฐสวิส

           รศ.ดร.ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย เลขานุการคณะกรรมการโครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เปิดเผยว่า หลังจากเปิดตัว “โครงการนักศึกษาและครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น” ปี 2553 ณ สมาพันธรัฐสวิส เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับจากนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ที่มีศักยภาพที่เหมาะสม ก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครู 2 คน ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปเข้าร่วมโปรแกรมของเซิร์นเป็นลำดับสุดท้าย ผลการคัดเลือกได้ดังนี้

โครงการสำหรับครู /อาจารย์ สอนฟิสิกส์ (CERN Programme for Physics High School Teachers) 

          - น.ส. พิมพร ผาพรม ครูสอนฟิสิกส์ จากโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

          - น.ส. สุพัตรา ทองเนื้อหา ครูสอนฟิสิกส์ จากโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


โครงการสำหรับนักศึกษา (CERN Programme of  Summer Student)  คือ

          - นายฐาปกรณ์ ภู่ลำพงษ์ นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศผลตัวแทน โครงการ ภาคฤดูร้อนเซิร์น อัปเดตล่าสุด 3 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 14:13:13 292 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP