สภานสพ. ให้ทุนหนุนวิจัยสื่อ


สภานสพ. ให้ทุนหนุนวิจัยสื่อ (ไทยรัฐ)

          สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จับมือ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย  มอบทุนเพื่อศึกษาวิจัยเชิงวิชาการด้านสื่อสารมวลชน หัวข้อ “การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการส่งชิงทุนภายใน 26 ก.พ. 2553  

          รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ เปิดเผยว่า สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเชิงวิชาการด้านสื่อสารมวลชน จึงให้ทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยแก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน” จำนวนกว่า 20 ทุน ทุนละ 30,000 – 50,000 บาท 

          ประธานคณะอนุกรรมการฯ กล่าวต่อว่า ขอบเขตของการวิจัยต้องครอบคลุมประเด็นทางด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพ คุณสมบัติของสื่อมวลชนที่ดี วิธีการนำเสนอข่าวในสื่อต่างๆ และผลกระทบจากสื่อใหม่ เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพสื่อสารมวลชนต่อไป พร้อมกันนี้ผู้วิจัยต้องกำหนดวัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัย ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการดำเนินงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  

          ผู้สนใจสามารถจัดทำข้อเสนอโครงการศึกษาวิจัยส่งมายัง สภาการหนังสือพิมพ์ฯ เลขที่ 538/1 ถนนสามเสน แขวง/เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2553 นี้ (ยึดวันที่ลงทะเบียนไปรษณีย์เป็นหลัก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2668-9900, 0-2243-5697 โดยจะประกาศผลให้ทราบภายในต้นเดือนพฤษภาคม 2553


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สภานสพ. ให้ทุนหนุนวิจัยสื่อ โพสต์เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 15:30:49 124 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP