ประกาศเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษาโครงการรับนศ.อักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษาประกาศเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษา

โครงการรับนศ.อักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา

          เกณฑ์การคัดเลือก

          1. ใช้คะแนนสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

          1.1 ผลสอบ O-NET ในรายวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30

          1.2 ผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70

          ทั้งนี้เลือกใช้คะแนนสอบของครั้งที่ดีที่สุดของการสอบประจำปี พุทธศักราช 2552

          2. การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ได้รับการประกาศว่ามีสิทธิสอบสัมภาษณ์)

          ระยะเวลาการรับสมัคร ประมาณ เมษายน – พฤษภาคม 2553

          ติดต่อสอบถาม ที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 034-256709 หรือที่ arts.su.ac.thขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าศึกษาโครงการรับนศ.อักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2553 เวลา 13:56:36 115 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP