ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในงานวันนริศ ประจำปี 2553
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ฅน" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2553 (มหาวิทยาลัยศิลปากร)

          มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ กำหนดจัดการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในหัวข้อ "ฅน" เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน 

          ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ "ฅน" โดยส่งเป็นภาพสี หรือขาวดำก็ได้ ขนาดของภาพ 16 x 20 นิ้ว เป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ และส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ พร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงในแผ่นซีดี โดยสามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ และกล้อง Digital

          คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะตัดสินโดยไม่มีการแบ่งประเภท โดยพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

           รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

           รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

           รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

           รางวัลสมทบ (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย) รางวัล Epson Awards จำนวน 3 รางวัลเครื่องพริ้นเตอร์โฟโต้ รุ่น R 1900 หรือเทียบเท่า (มูลค่า 27,500 บาท)

          ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2553 หรือส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องลานจัน ชั้น L สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 0-2880-7730 โทรสาร 0-2880-7830 หรือ su.ac.th, photo.su.ac.th หรือ e-mail address su-pr@su.ac.th


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 6 ในงานวันนริศ ประจำปี 2553 โพสต์เมื่อ 27 มกราคม 2553 เวลา 12:04:20 144 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP