สทศ. แจ้งตรวจชื่อสอบโอเน็ตก่อน 28 ก.พ
ตรวจรายชื่อสอบโอเน็ตก่อน 28 ก.พ (คมชัดลึก)

          คมชัดลึก : ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา สทศ.ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ไปแล้ว
 

          สทศ.ขอแจ้งว่า นักเรียนคนใดที่ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบโอเน็ตแล้วพบว่าข้อมูลของตนเองไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ ขอให้แจ้งที่โรงเรียนของนักเรียน และให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารของนักเรียนที่มีความประสงค์จะแก้ไข แล้วส่งเอกสารมาที่ สทศ. ไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

          สำหรับข้อมูลนักเรียนที่สอบโอเน็ต ป.6 ม.3 ไม่ถูกต้อง ให้นักเรียนแจ้งไปที่โรงเรียนของตนเอง พร้อมแนบแบบฟอร์มสรุปการขอแก้ไขข้อมูล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน จากนั้นให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารพร้อมจัดส่งมาที่ สทศ. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้

          ส่วนข้อมูลนักเรียนที่สอบโอเน็ต ม.6 ไม่ถูกต้อง ให้โรงเรียนรวบรวมเอกสารส่งมาที่ สทศ. ได้แก่ แบบฟอร์มสรุปการขอแก้ไขข้อมูล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมจัดส่งมาที่ สทศ. ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ เช่นกัน หรือให้ยื่นเอกสารที่สนามสอบโอเน็ต ประกอบด้วย แบบฟอร์มสรุปการขอแก้ไขข้อมูล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

          ทั้งนี้ สทศ.ได้ทำจดหมายถึงศูนย์สอบ เขตพื้นที่การศึกษา ท้องถิ่นจังหวัด รวม 262 แห่ง ให้เข้าไปช่วยกำกับดูแลการจัดสอบโอเน็ตให้เข้มงวด โดยเฉพาะสนามสอบที่จะจัดสอบโอเน็ตนักเรียน ป.6 และ ม.3 รวมทั้งให้ตัวแทนเดินตรวจความเรียบร้อยด้วย หาก สทศ.สงสัยว่ามีโรงเรียน สนามสอบ หรือศูนย์สอบใดมีพฤติกรรม หรือข้อมูลว่ามีการกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทุจริตในการสอบโอเน็ต สทศ.จะไม่มีการประกาศคะแนนของเด็กนักเรียนในสนามสอบนั้นทั้งหมด จนกว่าจะมีการตรวจสอบว่าไม่เป็นความจริง ส่วนการสอบของนักเรียน ม.6 คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์ในการจัดสอบเป็นอย่างดี


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สทศ. แจ้งตรวจชื่อสอบโอเน็ตก่อน 28 ก.พ โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2553 เวลา 11:14:34 238 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP