วัตถุประสงค์ของการเรียนโครงงาน

รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนโครงงาน

โดย คุณครูพีรพัฒน์ ขุนซาง

          การทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยพัฒนานักเรียนให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์บรรลุจุดมุ่งหมายโดยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

          เมื่อสิ้นสุดการเรียนแล้วนักเรียนควรจะได้รับความรู้และประสบการณ์ สามารถปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

           1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ

          1.1  ทราบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
          1.2  สามารถนำทักษะกระบวนการ ต่าง ๆ ไปใช้ในการค้นหาคามรู้ หรือแก้ปัญหาต่าง ๆ
          1.3  สามารถนำทักษะกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ทำโครงการิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

           2. มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ
          
          2.1  สามารถจำแนกประเภทของโครงงานได้
          2.2  ทำให้ทราบว่าจะทำโครงงานได้อย่างไร

           3. สามารถวางแผนการทำโครงงานได้

          3.1  สามารถคิดและเลือกหัวข้อโครงงานที่จะทำได้
          3.2  สามารถกำหนดรูปแบบของโครงงานที่จะทำได้
          3.3  สามารถเขียนเค้าโครงของโครงงานที่จะทำได้
          3.4  สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

           4. สามารถเขียนรายงานการทำโครงงานได้

           5. สามารถนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
school.obec.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัตถุประสงค์ของการเรียนโครงงาน โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2553 เวลา 12:08:32 5,630 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP