แห่คืนยืมเรียนส่งผลยอดกู้ ปี 53 เพิ่ม


แห่คืนยืมเรียนส่งผลยอดกู้ ปี 53 เพิ่ม (ไทยรัฐ)

          กองทุนมีเงินหมุนเวียนปล่อยกู้ให้ผู้เรียนปี 2553 มากขึ้น จากเดิมมีงบ 28,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 38,000 ล้านบาท ในส่วนของอุดมศึกษาสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นจาก 50,000 ราย เป็น 99,918 ราย ..

          นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่ 2 ได้รับรายงานผลการชำระหนี้คืนของนักศึกษา โดยข้อมูลวันที่ 30 ก.ย.2552 มีผู้ครบกำหนดชำระเงินคืน 980,469 ราย มาชำระเงินคืน 721,356 ราย ค้างชำระเงินคืนอีก 259,113 ราย สรุปว่าปี 2552 มีนักศึกษาชำระเงินคืนมากขึ้น ทำให้กองทุนมีเงินหมุนเวียนปล่อยกู้ให้ผู้เรียนปี 2553 มากขึ้น จากเดิมมีงบ 28,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 38,000 ล้านบาท

           ทั้งนี้ ในส่วนของอุดมศึกษาสามารถกู้ได้เพิ่มขึ้นจาก 50,000 ราย เป็น 99,918 ราย สำหรับการจัดสรรให้กับผู้กู้ตามบัญชีจ่ายที่ 2 ได้รับวงเงิน 5,415,161,300 บาท จัดสรรให้กับผู้กู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 100 ราย วงเงิน 1,440,000 บาท ปวช. 681 ราย วงเงิน 15,186,300 บาท ปวท./ปวส. 3,600 ราย วงเงิน 1,440,000,000 บาทและอนุปริญญา/ปริญญาตรี 95,537 ราย วงเงิน254,535,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แห่คืนยืมเรียนส่งผลยอดกู้ ปี 53 เพิ่ม โพสต์เมื่อ 20 มกราคม 2553 เวลา 15:10:29 105 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP