ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ

         สำนักงาน ก.พ. รับสมัครนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพสูงเพื่อรับทุนการศึกษาเรียนฟรีในชั้นปีที่ 4 จำนวน 55 ทุน และมีหน่วยงานราชการรองรับการทำงานถึง 12 หน่วยงาน และยังได้รับสิทธิ์ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท ทั้งในหรือต่างประเทศอีกด้วย โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2553

วัตถุประสงค์ 

          1) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐอย่างทันการณ์ผ่านกระบวนการสรรหาผู้มีศักยภาพสูงเชิงรุก 
          2) เพื่อเพิ่มอุปทานกำลังคนคุณภาพของราชการ
          3) เพื่อให้ราชการมีภาพลักษณ์การบริหารกำลังคนที่ดีต่อนักศึกษาและสังคม

กลุ่มเป้าหมาย 

          ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้ายในสถาบันการศึกษาในประเทศในสาขาวิชาและระดับคะแนนที่กำหนด 

รูปแบบของทุน

กำหนดช่วงเวลาการให้ทุนเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

          ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี 

          ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด โดยภายหลังสำเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนใน ส่วนราชการเดิมที่บรรจุขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
 


 
 
 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ โพสต์เมื่อ 19 มกราคม 2553 เวลา 15:30:41 148 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP