x close

นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัล TSAE Auto Challenge 2010
นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน "TSAE Auto Challenge 2010 - Student Formula"

         
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และสาขาวิชา การออกแบบและผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ทีม Rapidamente คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันออกแบบและสร้างรถฟอร์มูล่าขนาดเล็ก "TSAE Auto Challenge 2010 - Student Formula" ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (TSAE) ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน อ.หนองแค จ.สระบุรี ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ "Student Formula SAE Competition" ในเดือนกันยายน ๒๕๕๓ ณ ประเทศญี่ปุ่น

          "TSAE Auto Challenge 2010 - Student Formula" เป็นการแข่งขันออกแบบและสร้างรถฟอร์มูล่าขนาดเล็ก ประกอบด้วย ๗ รายการย่อย ได้แก่ Design, Presentation, Fuel Economy, Cost, Skid pad, Autocross, Endurance และ Acceleration โดยใช้กติกาสากลที่สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ทั่วโลกใช้ในการแข่งขัน เพื่อเป็นเวทีแห่งการพัฒนาวิศวกรรมยานยนต์และ เสริมสร้างความสามารถพัฒนาทักษะทั้งด้านการออกแบบ การสร้างงานยานยนต์และการจัดการอย่างครบวงจรของบุคลากร ด้านยานยนต์ในประเทศไทย ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน ระดับปริญญาตรีหรือระดับ ปวส. ขึ้นไป รวมกันเป็นทีมๆ ละ ๑๐ - ๓๐ คน การแข่งขันครั้งนี้ มีทีมจากสถาบันต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า ๓๓ ทีม 

          ทีม Rapidamente เป็นนิสิตภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกลและสาขาวิชาการ ออกแบบและผลิตยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ประกอบด้วย นายพูนพัฒน์ โลหารชุน นายธนกร คติวิชชา นายลัญจกร บางข่า นายศุภกิตติ์ อุดมเกียรติกุล นายมารุต รุจิวโรดม นายพงศกร บุญชะตา นายภูรินท์ ตัตตะ วะศาสตร์ นายศศินทร์ ตันติสหัสรังสี นายณัฐพล จารุวัจนะ นายธงชัย สันติมงคล น.ส.พิชญา พิทักษ์สิทธิ์ น.ส.ลลิศรา วาณิชยชาติ น.ส.ภัทริน ธนารักษ์ วุฒิกร นายอัครชัย ยัสพันธุ์ นายพชร ภูมิจิตร นายธีรดล เตชะเอราวัณ นายภูมิพัฒน์ มหาสุวีระชัย นายภูวนัตถ์ มหาสุวีระชัย นายภารุจ วุฒิปกรณ์กิตติ นายวิศรุต โรจน์สุขภาวร นายศิกดิ์ธัช ชัยมุสิก นายธนาพัทธ์ ตั้งสกุลนุรักษ์ นายคณิน ปิ่นน้อย นายไชยยนต์ ฤกษ์เกรียงไกร นายพาสุกรี เจริญวรรณ นายณัฐนัย หงสุรพันธ์ นายปุญทัต หลิวสุวรรณ นายภัควัต ฉัตรมงคล นายนัฐพร เลิศลักษณะ พันธุ์  และ นายปริย ปุษยไพบูลย์ ทีมRapidamente สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน ดังกล่าวด้วยคะแนน ๗๕๓.๐๓ จาก ๑,๐๐๐ คะแนนเต็ม

          นายพูนพัฒน์ โลหารชุน นิสิตชั้นปีที่ ๔ ภาควิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ หัวหน้าทีม Rapidamente เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจและประทับใจที่ทีมสามารถ สร้างชื่อเสียงให้แก่จุฬาฯ ความสำเร็จในครั้งนี้มาจากความ มุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของเพื่อนสมาชิกทั้ง ๓๐ คน ในทีม การแข่งขันดังกล่าวช่วยให้สมาชิกในทีมได้นำความรู้ ที่ศึกษามาใช้จริง และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาทีมต่อไป ส่วนการเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นในปีหน้านั้น

          ทีม Rapidamente จะปรับปรุงและพัฒนารถยนต์ให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยมี อ.ดร.นักสิทธิ์ นุ่มวงษ์ จากภาควิชาวิศวกรรม เครื่องกลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
นิสิตวิศวฯ จุฬาฯ คว้ารางวัล TSAE Auto Challenge 2010 อัปเดตล่าสุด 15 มกราคม 2553 เวลา 17:06:16 1,185 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP