รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนศึกษาต่อประจำปี 2558


รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนศึกษาต่อประจำปี 2558

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

              กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น ขอเชิญผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2558-MONBUKAGAKUSHO:MEXT Scholarship for the academic year 2015

              วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการประกาศว่า สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ได้ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

              1. หลักสูตร College of Technology Students

              เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2558

              ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

              2. หลักสูตร Specialized Training College Students

              เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่นและวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยเริ่มในเดือนเมษายน 2558

              ทั้งนี้ ผู้ได้รับทุนนี้อาจขยายเวลารับทุนเพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้ หากมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี


คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนทั้ง 2 หลักสูตร

                มีสัญชาติไทย

               มีอายุระหว่าง 17 ถึง 21 ปี (นับถึงวันที่ 1 เมษายน 2558)

               สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2558

               มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

               มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น

               มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

               ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องสามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้ในระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2558

เอกสารประกอบการสมัคร

               ใบสมัครรับทุน

               ใบ Admission Form

               รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร (ติดที่ใบสมัครและใบ Admission Form )

               ใบประมวลผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้สมัครต้องได้ G.P.A. 3.00 ขึ้นไป) (ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง)

               หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคมของ ปีถัดไป (ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง)

              ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และจัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า "สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2558") ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 0 2628 5646 ต่อ 113


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนศึกษาต่อประจำปี 2558 โพสต์เมื่อ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 12:04:53 374 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP