งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ.


งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ.

เชิญร่วมงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดเดือนมิถุนายน ภายใต้แนนวคิด "8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย"

          โดยภายในงานทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงทุกรูปแบบ อาทิ งิ้วธรรมศาสตร์, โขนธรรมศาสตร์, ละครเวที และคอนเสิร์ต รวมถึงกิจกรรมเชิงวิชาการ และกิจกรรมเพื่อสังคมอีกมากมาย

ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตารางกิจกรรมเดือนมิถุนายน

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2557 : การแสดงงิ้วธรรมศาสตร์  เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์

ตอน "ยุทธภพสารขัณฑ์ : 80 ปี วงล้อธรรมย้ำที่เดิม" โดยกลุ่มอิสระงิ้วล้อการเมืองคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          การแสดงอุปรากรจีนประยุกต์ผสมผสานกับการแสดงละครเวที โดยมีการพากย์เสียงไทยและดนตรีที่สร้างความสนุกสนาน นำเสนอเนื้อหาสะท้อนปัญหาของสังคมไทยและการล้อเลียนทางการเมือง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของนักศึกษาที่มีความแตกต่างหลากหลายทางความคิด แต่มีอุดมการณ์อยากจะทำอะไรเพื่อบ้านเมือง จึงย้อนกลับไปรำลึกถึงอดีตของเหล่าศิษย์พี่ในสำนัก และพบว่า ไม่ว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนผ่านมากี่ยุคสมัย แต่ประวัติศาสตร์ยังหมุนวงเป็นวงล้ออยู่ที่เดิม จึงตั้งคำถามว่า อะไรคือสิ่งที่พวกเราควรต่อสู้ เพื่อให้สารขัณฑ์นี้เกิดการเปลี่ยนแปลง


วันที่ 15 มิถุนายน 2557 การแสดงโขนธรรมศาสตร์  เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์

โขนธรรมศาสตร์ ชุด "นารายณ์ปราบนนทุก หนุมานถวายพล ยกรบ" โดยชุมนุมโขนธรรมศาสตร์

          "โขนจะอยู่ได้ก็ด้วยคนดู" และ "ถ้าจะดูโขนให้เป็น ก็ต้องเล่นโขนได้" ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

          เรื่องย่อ - นนทุกนั่งประจำอยู่ที่เชิงเขาไกรลาสมีหน้าที่ล้างเท้าให้เหล่าเทวดา แต่ถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ จึงไปฟ้องพระอิศวร และทูลขอให้มีฤทธิ์สามารถลงโทษผู้ที่มารังแกตนได้ พระอิศวรจึงได้ประทานให้นนทุกมีนิ้วเพชรสามารถชี้สังหารใคร ๆ ได้ ไม่นานนักนนทุกมีใจกำเริบไม่ยับยั้งชั่งใจและไม่ใคร่ครวญว่าจะใช้นิ้วเพชรนั้นเพียงไร เพียงแต่ถูกหยอกล้อเล่นเหมือนทุกวัน นนทุกก็โกรธและสังหารเทวดาที่มายั่วแหย่มากมาย ร้อนถึงพระอิศวรต้องแก้ที่ต้นเหตุ จึงใช้ให้พระนารายณ์ลงมาปราบ เมื่อพระนารายณ์ได้รับคำสั่งจากพระอิศวรให้มาปราบนนทุก พระนารายณ์จึงแปลงกายเป็นนางรำชื่อสุวรรณอัปสรไปยั่วนนทุกให้รำตามด้วยท่าต่าง ๆ เมื่อถึงท่าชี้นิ้วลงที่ต้นขา นนทุกก็ขาหักเพราะเดชนิ้วเพชรของตนเอง นางรำกลับกลายเป็นพระนารายณ์แล้วเหยียบบนอกนนทุกไว้เพื่อสังหาร นนทุกจึงต่อว่าพระนารายณ์ว่า เอาเปรียบมีถึงสี่มือ พระนารายณ์จึงขอให้นนทุกไปเกิดใหม่มีสิบหน้ายี่สิบมือและมีอาวุธพร้อมสรรพ ส่วนพระองค์จะไปเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงสองมือจะได้สู้กันในโลกมนุษย์อีกครั้ง การณ์ก็เป็นไปตามประกาศิต นนทุกลงมาเกิดเป็นทศกัณฐ์ ส่วนพระนารายณ์อวตารลงมาเกิดเป็นพระราม

งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ.


วันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 การแสดงละครเวที เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ. ท่าพระจันทร์

ละครเวที เรื่อง "คา-ไล-โด-สะ-โคป" โดยชุมนุมศิลปะและการแสดง มธ. ดูแลและกำกับการแสดงโดย นายประดิษฐ์ ปราสาททอง ศิลปินศิลปาธรคนแรกของประเทศไทย

          ละครเวทีชุดพิเศษเพื่อการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปี มธ. โดยชุมนุมศิลปะและการแสดง มธ. ดูแลและกำกับการแสดงโดยศิลปินศิลปาธร นายประดิษฐ์ ปราสาททอง สำหรับเนื้อเรื่องเป็นการตั้งคำถามกับความจริง สิ่งที่เรารับรู้ ที่คิดว่าจริงแล้วนั้นเป็นอย่างนั้นจริงรึเปล่า ประวัติศาสตร์ในอดีต ข่าวสารในปัจจุบัน ความหวังในอนาคต ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ไม่ใช่เพราะตัวมันเอง แต่เปลี่ยนไปตามคนที่รับรู้ อยากจะรับรู้สิ่งนั้นแบบใด ฉะนั้นแล้วสิ่งใดคือความจริง สิ่งที่แท้จริงนั้นคืออะไร?

งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ.

วันที่ 27 มิถุนายน 2557 การแสดงคอนเสิร์ต ณ หอประชุมใหญ่ มธ. ท่าพระจันทร์

คอนเสิร์ต "ธรรมศาสตร์ 80 ปี เพื่อเสรีชาวประชา: จากผืนดินสู่ยอดโดม" โดยชุมนุมดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 5 ชุมนุม ร่วมด้วย จำอวดธรรมศาสตร์

          ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมดนตรีสากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Band) ชุมนุมดุริยางค์สากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU SO) ชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Chorus) และชุมนุมโฟล์คซองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU Folksong) ร่วมด้วยจำอวดธรรมศาสตร์ ได้รวมตัวเป็นครั้งแรกในการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อเฉลิมฉลอง 80 ปีธรรมศาสตร์

          คอนเสิร์ตจะเล่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดระยะเวลา 80 ปี ตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด "ถ้าหากฉันเกิดเป็นเม็ดทราย จะถมกายเป็นทางเพื่อมวลชน" โดยจะแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ เริ่มต้น ต้นต่อ ก่อการ และสานสุข

          ช่วง "เริ่มต้น" เล่าถึงเรื่องราวตอนเริ่มต้นสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2477 โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ประศาสน์การคนแรกของมหาวิทยาลัย ถ่ายทอดเรื่องราวโดยชุมนุมดนตรีไทย

งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ.

          ช่วง "ต้นต่อ" เล่าถึงเรื่องราวของสถานการณ์บ้านเมืองของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัย เรื่อยมาจนถึงการที่ทหารออกข้อบังคับในการควบคุมกิจกรรมของนักศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง ทำให้มหาวิทยาลัยเข้าสู่ยุคสายลมแสงแดด ถ่ายทอดเรื่องราวโดยชุมนุมดนตรีสากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          ช่วง "ก่อการ" เล่าถึงเรื่องราวในช่วงที่นักศึกษาเริ่มตื่นตัว เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษา และแสวงหาความหมายเรื่องชีวิตและสังคม การถามหาเสรีภาพนำไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตย ในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถ่ายทอดเรื่องราวโดยชุมนุมดุริยางค์สากลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

          และ ช่วง "สานสุข" เล่าถึงบทเรียนของการต่อสู้ที่ผ่านมาของชาวธรรมศาสตร์ อันนำมาซึ่งความสุขของส่วนรวม ที่ธรรมศาสตร์ยินดีมอบให้ประชาชน แม้อดีตจะเป็นอย่างไรแต่ปัจจุบันเรายังคงเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอมาและจะเป็นเช่นนี้สืบไป ถ่ายทอดเรื่องราวโดยชุมนุมโฟล์คซองแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ.

          และเพื่อเป็นการเสริมอรรถรสในการรับชมให้ผู้ชมทราบถึงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอด 80 ปีได้ดียิ่งขึ้น จำอวดธรรมศาสตร์ จะมาแสดงเพลงพื้นบ้านไทย เช่น เพลงฉ่อย เพลงเกี่ยวข้าว ลำตัด อีแซว เพลงเรือ ฯลฯ โดยการแสดง 2 ม่าน คือ จำอวดธรรมศาสตร์สำแดงสด ตอนแรกเกิด มธก. และจำอวดธรรมศาสตร์สำแดงสด ตอนสบายดีที่รังสิต พร้อมกันนี้ ยังมีการแสดงจะเข้หมู่ จากชุมนุมดนตรีไทย พร้อมแขกรับเชิญพิเศษจากชุมนุมกีฬาลีลาศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Higher Level

          การแสดงงิ้ว โขน ละครเวที และคอนเสิร์ต จำหน่ายบัตรหน้างานในราคา 100 บาททุกที่นั่ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-613-303002-613-3030, 02-564-444002-564-4440 ต่อ 1117-8 หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน www.tu.ac.th


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เฟซบุ๊ก Thammasat University Official
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนา มธ. โพสต์เมื่อ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 18:39:53 272 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP