x close

แม่โดมเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37
ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 37
ในวาระครบ 75 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
"แม่โดมเกมส์"เพื่อความสมานฉันท์และสันติภาพ ”

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
โดยกำหนดแข่งขันในระหว่างวันที่ 22- 30 มกราคม 2553
ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
และกำหนดสัญลักษณ์ตัวนำโชค (Mascot) คือ “นกปรีดี”
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


          ศาสตราจารย์ ดร. สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 37 ให้สัมภาษณ์ว่า ปี 2552 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาปนาครบรอบ75 ปี ในวาระนี้ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองหลายประการ โดยกิจกรรมสำคัญที่สุดอันหนึ่งคือการเป้นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 เพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความพร้อมด้านสนามแข่งขัน ที่พัก การคมนาคม บุคลากร และมีประสบการณ์การจัดการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติหลายครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับเป็น เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

          ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ประธานคณะกรรมการเตรียมงานการเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 จะมีสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 126 สถาบัน ในจำนวน 22 ชนิดกีฬา โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดสัญลักษณ์ตัวนำโชค (Mascot) ในการแข่งขันครั้งนี้ คือ "นกปรีดี" หรือเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า นกคลอรอปซีส อริฟรอนส์ ปรีดีอิ (CHLOROPSIS AURIFRONS PRIDII ) เป็นชื่อนกที่สถาบัน สมิธโซเนียน แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งโลกตั้งชื่อ นกตัวนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง นายกรัฐมนตรี และรัฐบุรุษอาวุโส ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศ ให้นายปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี พ.ศ. 2543 ในฐานะที่เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่สองที่ได้ช่วยนำสันติภาพและเสรีภาพกลับคืนมาสู่ภูมิภาคเอเชีย นกปรีดี จึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์นำโชค เพื่อช่วยนำความสมานฉันท์และสันติภาพกลับคืนสู่สังคมไทย

          สำหรับสัญลักษณ์ที่เป็นทางการ (Official Logo) เป็นรูปคนสีเหลืองและคนสีแดง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย รวมกันชูมือประกอบกัน เป็นรูปตึกโดม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีธงชาติอยู่บนยอดเพื่อสื่อให้เห็นถึงความแตกต่างที่เป็นคนละสี แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และสามารถรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทย โดยมีคำขวัญคือ " Sport for Unity-We all are Thai"ตราสัญลักษณ์ของการแข่งขัน (official logo)
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗ “แม่โดมเกมส์”แนวความคิด:

          รูปแบบมาจากตึกโดมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสีเหลือง-แดง ซึ่งเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ถูกนำ มาจัดองค์ประกอบเป็นรูปคนสีเหลืองและคนสีแดงหันหน้าเข้าหากันชูธงชาติ ภายใต้คำขวัญของการแข่งขัน “Sport for Unity - We all are Thai” กีฬาเพื่อความสมานฉันท์ - ร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๓๗ “แม่โดมเกมส์” จึงเป็นเกมส์กีฬา ที่สีเหลืองกับสีแดงจะมาร่วมแรงกันสร้างสรรค์ เกมส์กีฬาที่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยจะมาแข่งขันกีฬา เพื่อความสมานฉันท์สามัคคี ไม่ว่าจะเป็นสีเหลือง หรือสีแดง หรือสีอื่นใด เราทุกคนคือคนไทยด้วยกัน 


สัญลักษณ์นำโชค (mascot) แม่โดมเกมส์
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๗

แนวความคิด:

“นกปรีดี” เป็นชื่อนกชนิดย่อยหนึ่งของนกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง ที่สถาบัน สมิธโซเนียนแห่งสหรัฐอเมริกาตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายปรีดี พนมยงค์ ในฐานะ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย เป็นนกที่ค้นพบครั้งแรกโดย นายเอช.จี.ไดแนน (H.G. Deignan) ที่ดอยอินทนนน์ และพบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณภาคเหนือเรื่อยลงไป ทางด้านตะวันตกจนถึงจังหวัดตาก เป็นนกประจำถิ่นที่มีสีสวยงาม กินผลไม้ และแมลงเป็นอาหาร นายปรีดี พนมยงค์ นับเป็นสามัญชนไทยคนแรก ที่ได้รับเกียรติดังกล่าวนี้ นกปรีดี จึงถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์นำโชค เพื่อช่วยนำ ความสมานฉันท์และสันติภาพกลับคืนสู่สังคมไทยเรา นอกจากนี้ นกปรีดี ชูคบเพลิงซึ่งมีเปลวไฟเป็นตัวเลข ๗๕ หมายถึง การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๗๕ ปี นกปรีดี

          เป็นนกสายพันธุ์ที่ค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2471 ที่ดอยอ่างข่างหรือดอย อินทนนท์ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสยาม ต่อมาสถาบันสมิธโซเนียน (Smithsonian Institution) แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้รหัส “USNM 311538” และได้ตั้งชื่อนกว่า “คลอรอปซีส อริฟรอนส์ ปรีดีอิ” (CHLOROPSIS AURIFRONS PRIDII) พร้อมทั้งระบุว่า “ชื่อของนกนี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติ แด่นายปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม) ผู้นำขบวนการเสรีไทย

นกปรีดี 

          เป็น 1 ในจำนวน 5 ชนิด ของนกเขียวก้านตองที่พบในประเทศไทย และ 8 ชนิดที่พบในโลก ลำตัวมีขนาดพอๆ กับนกปรอด มีขนปกคลุมหนาแน่น ยาวและฟู สำหรับนก CHLOROPSIS AURIFRONS PRIDII เป็นนกเขียวก้านตองพันธุ์เหนือ คางและใต้คอเป็นสีฟ้าคราม ล้อมรอบด้วยแถบสีดำ มีแถบสีเหลือง กว้างราว 2-3 มิลลิเมตร ขลิบรอบแถบสีดำใต้คออีกชั้นหนึ่ง พบทั่วไปในภาคเหนือเรื่อยลงมาถึงภาคตะวันตก และพบในพม่าตอนใต้ เขตเทนเนอซาลิม รวมถึงลาวภาคเหนือและภาคกลาง
 


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
และ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่โดมเกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 37 อัปเดตล่าสุด 13 มกราคม 2553 เวลา 17:30:47 430 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP