แบบสอบถามหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล


แบบสอบถามหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล

แบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี


            มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบสอบถามเรื่อง "หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี" เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้พัฒนาแนวทางการประชาสัมพันธ์และจุดเด่นของหลักสูตรต่อไป อีกทั้งยัง เป็นการช่วยให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบที่ใช้รองรับการเกิดภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศไทยได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม

     

 ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล คลิกที่นี่ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แบบสอบถามหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ม.มหิดล โพสต์เมื่อ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 12:23:26 186 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP