มศว ติงสังคมวิพากษ์เด็ก แนะผู้ใหญ่ต้องเข้าใจโลกอธิการบดีมศวติงสังคมเอาแต่วิพากษ์เด็ก แนะผู้ใหญ่ต้องเข้าใจ"โลก" (ข่าวสด)

         ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (มศว) กล่าวในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 ที่มศวจัดขึ้น ว่า เด็กไทยในวันนี้อยู่ภายใต้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารที่หมุนไปเร็วมาก เด็กในวันนี้จึงถูกกำหนดโดยสภาพสังคมที่ปรับเปลี่ยนไปสู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ถึงตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องมาตั้งหลักให้ได้ว่าเมื่อสังคมแปรเปลี่ยนไปเช่นนี้เด็กไทยในยุคนี้ต้องเป็นอย่างไร ซึ่งยุคนี้เราต้องการเด็กเก่ง เด็กดี มีความสุข รู้จักเสียสละและผู้ใหญ่ต้องใจกว้างพอโดยไม่ต้องเปรียบเทียบเด็กรุ่นตัวเองกับเด็กยุคนี้และคอยตำหนิ วิพากษ์ วิจารณ์เด็กยุคนี้ ผู้ใหญ่ยุคนี้จึงต้องปรับความคิด ปรับความเข้าใจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก

         "ครูแห่งยุคสมัยนี้ต้องใจกว้างและพร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเอง เพราะอย่าลืมว่าสังคมที่อยู่รอบตัวเด็กก็กำลังสอนเด็กอยู่ โลกกำลังสอนเขา ระบบไอซีทีกำลังสอนเขา ระบบเครือข่ายกระแสกำลังเข้ามามีบทบาทกับเด็กไทย ผมอยากให้ข้อคิดว่าผู้ใหญ่ในวันนี้อย่าไปมองรายละเอียดยิบย่อย แต่ควรจะดูหลักการง่ายๆ ว่าลูกหลานหรือเด็กๆ ที่ใกล้ชิดหรือข้องเกี่ยวกับเรา เขาเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และรู้จักเสียสละตัวเองเพื่อผู้อื่น"

         ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ครูยุคนี้ต้องใช้เด็กเป็นตัวตั้งให้ได้ ครูต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ความรู้ แต่ต้องให้เด็กเป็นศูนย์กลางในด้านความคิด ความดีงาม การเรียนรู้ ครูต้องทำความเข้าใจ เข้าให้ถึงใจเด็ก ต่อแต่นี้ไปครูจะเป็นเพียงกลไกสำคัญในการทำให้เด็กรักเรียน รักรู้ รักในการทำความดี มากกว่าทำตัวเพียงแค่ป้อนความรู้ให้เด็ก ถ้าครูยังเอาแต่ป้อนความรู้ให้เด็กจะทำให้เกิดความล้มเหลวในการพัฒนาเด็ก เพราะความรู้จากครูนั้นมันจำกัดตัวเองอย่างมาก นอกจากนี้สถาบันครอบครัว พ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เด็กไทยรักที่จะเรียนรู้ สร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เด็ก ต้องทำให้เขารักการทำงานและมีจิตคิดเสียสละเพื่อส่วนรวม


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
มศว ติงสังคมวิพากษ์เด็ก แนะผู้ใหญ่ต้องเข้าใจโลก โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2553 เวลา 17:25:06 116 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP