กศน. ผุดนิเทศแนวใหม่ฟัง 3 ฝ่ายกศน. ผุดนิเทศแนวใหม่ฟัง 3 ฝ่าย (ข่าวสด)

          ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) เปิดเผยถึงปัญหาที่ได้พบจากการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในอดีต ว่า รูปแบบของการนิเทศติดตามที่ผ่านมายังไม่นำไปสู่การพัฒนางานหรือการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเท่าที่ควร

          ผู้ปฏิบัติงานยังขาดแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ทำให้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา กศน.ขาดนวัตกรรม โดยเฉพาะนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ทั้งกลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มพิเศษ กลุ่มผู้สูงอายุ แรงงานในสถานประกอบการ รวมทั้งกลุ่มที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง เช่น ผู้นำชุมชน หรือผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้นำชุมชน กลุ่มอสม. กลุ่มแม่บ้าน ซึ่งต้องการเข้าถึงรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองและสังคม

          ดร.ชลทิตย์ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานกศน.ได้คิดค้นหาวิธีการในการทอดสะพานเพื่อนำนโยบายไปให้ถึงการปฏิบัติ และให้ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติได้สะท้อนกลับไปที่ฝ่ายนโยบาย เพื่อร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาขจัดอุปสรรคให้หมดไป ด้วยการนิเทศแบบมีส่วนร่วม ที่จะทำหน้าที่เชื่อมโยงความคิดและสร้างสัมพันธ์ให้เกิดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้นิเทศ โดยทั้ง 3 ฝ่ายต้องร่วมกันคิด ร่วมเสนอความคิดเห็น หาหนทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยกิจกรรมที่ใช้จะเป็นลักษณะการเสนอข้อคิดเห็น การแก้ปัญหา การเจรจาตกลงใจที่จะดำเนินการร่วมกัน ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และเสริมขวัญบำรุงกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตั้งเป้าว่า สถานศึกษา 1 แห่ง ซึ่งหมายถึง กศน.อำเภอ กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชน จะต้องได้รับการนิเทศอย่างน้อย 2-3 ครั้ง ในรอบ 1 ปี


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กศน. ผุดนิเทศแนวใหม่ฟัง 3 ฝ่าย โพสต์เมื่อ 12 มกราคม 2553 เวลา 16:47:05 256 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP