คะแนน GAT PAT 57 ครั้งที่ 2 ประกาศแล้ว พบคะแนนเฉลี่ยพุ่ง 9 วิชา


คะแนน GAT PAT 57

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

            สทศ. ชี้นักเรียนทำคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ดีขึ้นกว่าปีก่อน คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ถึง 9 วิชา คาดเป็นเพราะนักเรียนมีการเตรียมตัวที่ดี เพราะยากง่ายไม่ต่างจากครั้งที่ผ่านมา

            วานนี้ (23 พฤษภาคม 2557) นายสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เผยผลวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนการทดสอบวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 2/2557 หลังประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 ไปตั้งแต่เวลา 16.00 น. วันที่ 23 พฤษภาคม ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th โดยระบุว่า ภาพรวมคะแนนสอบในครั้งนี้ใกล้เคียงกับการสอบครั้งที่ผ่านมา แต่เป็นที่น่ายินที่ครั้งนี้นักเรียนทำคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ถึง 9 วิชา ได้แก่ GAT 1, GAT2, PAT 2, PAT 4, PAT 5, PAT6, PAT7.2, PAT7.3 แล PAT7.6 

            อย่างไรก็ตาม ถ้าวัดตามสถิติ ก็ยังไม่ถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยสาเหตุที่นักเรียนทำคะแนนได้เพิ่มขึ้น อาจเป็นเพราะมีการเตรีมตัวมาดี เพราะค่าความ ยาก-ง่าย ของข้อสอบไม่ได้ต่างจากครั้งที่ผ่านมา

            สำหรับ ภาพรวมคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 วิชาต่าง ๆ มีดังนี้

GAT ความถนัดทั่วไป

             คะแนนเต็ม  300.00 ผู้เข้าสอบ 96,701 คน คะแนนเฉลี่ย 157.16 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 295.00
 
GAT 1 ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

             คะแนนเต็ม 150.00 ผู้เข้าสอบ 96,646 คน คะแนนเฉลี่ย 97.96 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00

GAT 2 ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 

             คะแนนเต็ม 150.00 ผู้เข้าสอบ 96,697 คน คะแนนเฉลี่ย 59.26 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 150.00 

PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 66,494 คน คะแนนเฉลี่ย 53.15 ต่ำสุด 0.00 สูงสุด 266.00

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 58,495 คน คะแนนเฉลี่ย  93.51 ต่ำสุด 15.00 สูงสุด 219.00

PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 17,390 คน คะแนนเฉลี่ย 91.64 ต่ำสุด 16.00 สูงสุด  246.00

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 3,644 คน คะแนนเฉลี่ย 118.87 ต่ำสุด 6.00 สูงสุด 265.00

PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 30,510คน คะแนนเฉลี่ย 182.02  ต่ำสุด 37.50 สูงสุด 267.50

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 3,409 คน คะแนนเฉลี่ย 138.47 ต่ำสุด 44.00 สูงสุด 237.50 

PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 3,848 คน คะแนนเฉลี่ย 91.19 ต่ำสุด 39.00  สูงสุด 285.00 

PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

             คะแนนเฉลี่ย 300.00 ผู้เข้าสอบ 1,584 คน คะแนนเฉลี่ย 85.91 ต่ำสุด 42.00 สูงสุด  258.00 PAT

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 2,650 คน คะแนนเฉลี่ย 106.01 ต่ำสุด 42.00 สูงสุด 291.00 

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

             คะแนนเต็ม 300.00  ผู้เข้าสอบ 4,255 คน คะแนนเฉลี่ย 88.05 ต่ำสุด 30.00 สูงสุด 285.00

PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 222 คน คะแนนเฉลี่ย 83.32  ต่ำสุด  45.00  สูงสุด 189.00

PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

             คะแนนเต็ม 300.00 ผู้เข้าสอบ 2,841 คน คะแนนเฉลี่ย 92.11 ต่ำสุด 45.00 สูงสุด 267.00


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คะแนน GAT PAT 57 ครั้งที่ 2 ประกาศแล้ว พบคะแนนเฉลี่ยพุ่ง 9 วิชา โพสต์เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:57:02 302 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP