ม.ศิลปากร ชวนร่วมประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17


ม.ศิลปากร ชวนร่วมประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

มหาวิทยาลัยศิลปากร ชวนร่วมประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17

          มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท และโล่รางวัล

ประเภทงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด

          1. เครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลปกรรมร่วมสมัย

          2. เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม

          3. เครื่องปั้นดินเผาประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม

การส่งผลงานเข้าประกวด

          1. ศิลปิน 1 คน มีสิทธิส่งผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผา เข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชุด (ชิ้น) ต่อประเภท โดยแต่ละชุด (ชิ้น) ต้องมีขนาดไม่เกิน 4 ตารางเมตร

          2. การส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม 2557 ในเวลาราชการ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 6 รอบพระชนม์พรรษาฯ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

          3. กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมากับใบสมัครด้วยนะค่ะ

ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด

          1. ผู้มีสิทธิส่งผลงานต้องมีสัญชาติไทย คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินไม่มีสิทธิส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานฯ ต้องไม่เคยเข้าประกวดและแสดงที่ใดมาก่อน ยกเว้นการนำไปแสดงในรูปแบบศิลปนิพนธ์ ซึ่งเป็นข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาทุกระดับ

          2. มหาวิทยาลัยศิลปากร ไม่รับผลงานฯ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวดทุกกรณีผู้มีสิทธิส่งงานต้องไม่นำผลงานฯ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ในกรณีมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานฯ ต้องรับผิดทางแพ่งและอาญา โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรไม่มีส่วนร่วมการทำความผิดนั้น

กำหนดเวลา

          1. การคัดเลือก และตัดสิน ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557

          2. ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 8 กันยายน 2557

รางวัล

          มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมติของคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดและแสดงเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ปี พิจารณาเสนอมหาวิทยาลัยฯ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่คัดเลือก และตัดสินฯ ให้รางวัลและผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณค่าทางศิลปะแก่ผลงานฯ ในแต่ละประเภท ดังนี้

          - รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล และเงินรางวัล 50,000 บาท
          - รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทละ 3 รางวัล ได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัลๆละ 25,000 บาทขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ม.ศิลปากร ชวนร่วมประกวดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17 โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 21:18:25 125 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP