เปิดรับสมัครทุนรุ่นที่ 7 : Beijing Dancing


เปิดรับสมัครทุนรุ่นที่ 7 : Beijing Dancing

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์นานาชาติ รุ่นที่ 7 (ด้านการเต้นรำและการแสดง)


           สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ (Education Studio Institution of Languages and Cultures) และบริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด  ดำเนินการร่วมกับ หน่วยการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของรัฐบาลจีน (ปักกิ่ง) และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Chinese Language and Culture College) จัดโครงการเรียนรู้ภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ด้านการเต้นรำและการแสดงที่โดดเด่นของประเทศจีน โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะ สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และปรับเปลี่ยนค่านิยมส่วนบุคคล ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน รวมถึงการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ได้

           โดยทุนการศึกษาที่มอบในโครงการนี้ มีทั้งสิ้น 19 ทุน แบ่งออกเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท ดังนี้

1. ทุนเต็มจำนวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดโครงการ จำนวน 3 ทุน
 

           ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องสมัครและสอบข้อสอบคัดเลือกในเว็บไซต์ www.e-pretest.com ได้คะแนนมากกว่า 65% และสัมภาษณ์ได้ลำดับคะแนนสูงสุดของแต่ละระดับชั้น

2. ทุนสมทบ จำนวน 16 ทุน ผู้ได้รับทุนชำระเงินเพิ่มเติม 28,500 บาท

           ผู้ที่สนใจสามารถสมัครและสอบข้อสอบคัดเลือก และแจ้งความประสงค์ขอรับทุนพร้อมชำระเงินสมทบ (ทุนประเภทนี้ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน เริ่มแจ้งขอรับได้ทันทีที่ contact@e-studio.co.th ไม่ต้องรอปิดรับสมัคร)


เปิดรับสมัครทุนรุ่นที่ 7 : Beijing Dancing

           ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2557 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.es-ilc.org และสมัครขอรับทุนที่ www.e-pretest.com (ค่าสมัครสอบ 50 บาท)


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอ็ดดูเคชั่นสตูดิโอเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดรับสมัครทุนรุ่นที่ 7 : Beijing Dancing โพสต์เมื่อ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 14:55:18 169 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP