ผุดเครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ หนึ่งในโลก ใช้กับปุ๋ยอินทรีย์


ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน

ผุดเครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ หนึ่งในโลก ใช้กับปุ๋ยอินทรีย์ (ไทยรัฐ)

         ปุ๋ยอินทรีย์ กำลังเป็นที่นิยมของเกษตรกร เพราะสามารถผลิตใช้เอง ราคาไม่แพง อีกทั้งยังทำให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น สามารถผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีต่างๆ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชได้ก็จะต้องนำเอาวัตถุดิบมาผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางชีวภาพเสียก่อน

         ปัจจุบันมีการตั้ง โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ขึ้นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาสิ้นเปลืองค่าแรงงานมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนการผสมปุ๋ยและขั้นตอนการกลับปุ๋ย ด้วยเหตุผลนี้ ผศ.ไพบูลย์ แย้มเผื่อน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ออกแบบและสร้าง "เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อัตโนมัติต้นแบบ" ขึ้น 

         ผศ.ไพบูลย์ เล่าว่า เครื่องผลิตปุ๋ยอินทรีย์ อัตโนมัติต้นแบบนี้สร้างขึ้นเป็นเครื่องแรกในโลก...โดยมีส่วนประกอบคือ แท่นเครื่องขนาดกว้าง 0.5 เมตร ยาว 4 เมตร จะยึดกับล้อ 4 ล้อและเคลื่อนไป-กลับบนรางยาว 35 เมตร ใบผสมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.90 เมตร ยาว 4 เมตร แบ่ง 6 ชุด ชุดละ 4 ใบ แต่ละชุดวางมุมสลับทำมุมกัน 45 องศา เพื่อลดแรง โดยมีลูกปืนรองรับเพลา 3 ช่วง

         
         ในการหมุนของใบผสมสามารถหมุนได้ทั้งทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา ชุดส่งกำลังใบผสมถูกขับส่งกำลังด้วยมอเตอร์ขนาด 3 กำลังม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ โดยผ่านสายพานและโซ่ มีตัวทดรอบเพื่อทำให้ความเร็วที่ส่งจากมอเตอร์ ลดความเร็วลง และชุดส่งกำลังขับเคลื่อนแท่นถูกขับส่งกำลังด้วยมอเตอร์ ขนาด 1.5 กำลังม้า ผ่านสายพาน และโซ่มีตัวทดรอบเช่นกัน 

         โดยมีชุดส่งสายไฟจะถูกแขวนบนลวดสลิงด้วยรอกเป็นขดๆ และสามารถเคลื่อนขยายเข้าออกไปตามแท่นเครื่องที่เคลื่อนไปได้ มีระบบฉีดน้ำ ใช้ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า ดูดจากบ่อที่มีความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 30 เมตร ขนานกับราง หัวฉีด มี 2 ชุด คือ ชุดหน้าและชุดหลังเพื่อใช้ได้ทั้งเดินไปและเดินกลับ ทำด้วยท่อ  PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ตรงหัวฉีดยาว 4 เมตร จะเจาะรูเป็น 3 แถว สลับฟันปลา ทั้งชุดหน้าและชุดหลังชุดละประมาณ 34 รู ใช้ในการฉีดน้ำ และน้ำจุลินทรีย์ ลงไปที่กองปุ๋ย

         สำหรับ ชุดควบคุมใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (PLC) สามารถควบคุมด้วยมือ หรือ ทำงานแบบอัตโนมัติ (ออโต้) ก็ได้แบ่งการควบคุมออกเป็น 3 ส่วน คือ ควบคุมความเร็วของใบผสม ควบคุมความเร็วการเคลื่อนที่ของเครื่องผลิตปุ๋ย และ ควบคุมการไหลของน้ำหรือน้ำจุลินทรีย์


         จากการทดสอบสมรรถนะของ เครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ พบว่า สามารถผลิตปุ๋ยได้ครั้งละ 20-25 ตัน โดยใช้เวลาประมาณ 3 วัน (จากเดิมที่ต้องใช้เวลาประมาณ 6-7 วัน) ใช้เวลาในการเดินเครื่องผสมปุ๋ยหรือกลับปุ๋ยประมาณ 20 นาทีต่อครั้ง โดยใช้คนงานคุมเพียง 1 คน โดยปกติจะต้องใช้เวลา 4 ชั่วโมงต่อครั้ง และใช้คนงานจำนวน 12 คน ซึ่งเป็นการประหยัดค่าแรงงานได้

         นอกจากนี้เครื่องยังสามารถหมุนผสมและเดินไป-กลับอัตโนมัติหรือควบคุมเองได้ ฉีดน้ำ และปรับอัตราไหลได้ มีความปลอดภัยจาก ก๊าซแอมโมเนีย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ความร้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการย่อยสลาย 

         ที่สำคัญเครื่องดังกล่าว ใช้ไฟบ้านทำให้เสียค่าไฟฟ้าประมาณ 120 บาท ต่อการผลิตปุ๋ย 20-25 ตัน เท่านั้น ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ไพบูลย์ 08-1353-7754 หรือคลิกไปที่ E-mail: pailboon.y@en.rmutt.ac.th.


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

ไชยรัตน์ ส้มฉุน

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ผุดเครื่องผลิตปุ๋ยอัตโนมัติ หนึ่งในโลก ใช้กับปุ๋ยอินทรีย์ โพสต์เมื่อ 9 มกราคม 2553 เวลา 21:02:13 399 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP