คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

          ทันตแพทยศาสตร ์ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องฟัน อวัยวะในช่องปาก และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร ช่วยออกเสียงและส่งเสริมบุคลิกภาพอันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของ ชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความสามารถในการตรวจวินิจฉัย วางแผน และบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ อีกทั้งมีความสามารถในการป้องกันโรคฟันผุแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษา และทำการวิจัยทางด้านทันตแพทย ศาสตร์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ และมีคุณสมบัติที่จะเข้ารับราชการได้ นอกจากนี้ควรเป็นผู้มีฝีมือปั้นพอสมควร

แนวทางในการประกอบอาชีพ 

          ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จะมีความรู้ความสามารถในทางทันตกรรม และสามารถประกอบอาชีพได้ ดังนี้

          1.เป็น อาจารย์สอนและวิจัย เป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย รัฐวิสาหกิจ สภากาชาดไทย ฯลฯ

          2. ประกอบอาชีพสาขาทันตกรรมในคลินิกส่วนตัวและโรงพยาบาลเอกชน

รายชื่อคณะทันตแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

 - สถาบันทันตแพทยศาสตร์ 
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 - คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นขอขอบคุณข้อมูลจาก
admissions.is.in.th และ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก thisislondon.co.uk

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คณะทันตแพทยศาสตร์ โพสต์เมื่อ 8 มกราคม 2553 เวลา 00:18:50 278 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP