กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม


กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

        ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (ราชมงคล RT  สร้างคนสู่งาน 2553) ระหว่าง วันที่ 16-18 มกราคม 2553 ณ  ลานด้านข้างของห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พระชันษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

16  มกราคม  2553 

        08.30 - 10.00  น.  ลงทะเบียน 
        09.00  - 16.00 น. จัดแสดงผลงาน 

17  มกราคม  2553

        09.00  เป็นต้นไป เสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 
        13.00 - 16.00  น. คณะกรรมการตัดสินการประกวด 

18  มกราคม  2553 

        09.00  เป็นต้นไป มอบรางวัล

เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

         เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ราชมงคล RT สร้างคนสู่งาน 2553) ระหว่างวันที่ 16 – 18  มกราคม 2553  ณ  ลานด้านข้างห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  48 พระชันษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read more: เกณฑ์การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

โครงการแข่งขันทักษะการปั้นประติมากรรมประเภทนูนสูงและลอยตัว
           
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีภารกิจในการจัดการการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี สร้างนักวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การบริการทางวิชาการแก่สังคมวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนา ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพระดับสากล บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแข่งขันทักษะการปั้นประติมากรรมครั้งนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันหรือ ผู้ปกครองและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รู้จัก สาขาวิชาประติมากรรม ภาควิชาทัศนศิลปะ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในด้านหลักสูตรที่เปิดสอน ความสำคัญในวิชาชีพประติมากรรมกับการสร้างอาชีพต่างๆ ต่อการพัฒนาประเทศ

        ในปัจจุบันและอนาคต ที่ผลงานด้านประติมากรรมจะสามารถสร้างศักยภาพให้กับประเทศ ไปพร้อมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐ ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพในอนาคต “แข่งขันทักษะการปั้นประติมากรรมประเภทนูนสูงและลอยตัว” แข่งขัน 1 วัน ในวันที่  16 มกราคม  2553 นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถติดต่อสอบถาม โทร 02-549-3294, 089-8155-450

Read more: โครงการแข่งขันทักษะการปั้นประติมากรรมประเภทนูนสูงและลอยตัว 

เกณฑ์การประกวดโครงงานแข่งขันทักษะการปั้นประติมากรรมประเภทนูนสูงและลอยตัว (คนเหมือน)

1. การตัดสินและประกาศผลการแข่งขัน 

         - คณะกรรมการผู้เชียวชาญทางประติมากรรมของมหาวิทยาลัยฯ เป็นคณะกรรมการตัดสินทั้งสองประเภท

         - ประกาศผลการแข่งขันในเวลา 16.30 น. หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น

Read more: เกณฑ์การประกวดโครงงานแข่งขันทักษะการปั้นประติมากรรมประเภทนูนสูงและลอยตัว (คนเหมือน) 

 เชิญชวนร่วมการประกวดการออกแบบรถไฟฟ้าชุมชนในอนาคต
           
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ระหว่างวันที่ 16 -18 มกราคม 2553ภายใต้หัวข้อ "ราชมงคลธัญบุรีสร้างคนสู่งาน” ทั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการนี้ "ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ (IDEAs)" ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะขอจัดงานวิชาการเรื่อง "การประกวดการออกแบบรถไฟฟ้าชุมชนในอนาคต" เพื่อให้ได้รูปลักษณ์และรูปแบบของการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกของรถไฟฟ้ารางเดี่ยวขนาด 4 ที่นั่ง โดยเน้นให้มีฟังก์ชั่นการทำงานให้ได้ตามข้อกำหนด รวมถึงให้สะท้อนความเป็นไทย นอกจากนั้นยังเป็นการพัฒนาทักษะความคิดและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ (Creative Ideas and Designs)  ดังนั้นเพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยดี จึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิต นักศึกษา บุคลากรและบุคคลภายนอกที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย

        พิเศษ! สำหรับ 10 ท่าน/ทีม ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดจะได้รับ Flash 2 GB

Read more : เชิญชวนร่วมการประกวดการออกแบบรถไฟฟ้าชุมชนในอนาคต 

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ กฎ กติกา และระเบียบการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

1. คุณสมบัติทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน

         ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษา หรือ ระดับ ปวช.

2. กำหนดการแข่งขัน 

        2.1 วันที่แข่งขัน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2553 
        2.2 ลำดับการแข่งขันของแต่ละทีม ตามการจับฉลาก

Read more: การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
- rt.rmutt.ac.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กำหนดการโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2553 เวลา 14:23:54 276 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP