ถนนเด็กเดิน เมืองสองแคว


ถนนเด็กเดิน เมืองสองแคว

         จังหวัดพิษณุโลก เปิดโครงการ ถนนเด็กเดิน พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก .....    

         ทุกเย็นวันเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน ที่บริเวณริมน้ำน่าน หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ภายใต้ชื่อ “ถนนเด็กเดิน”  ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก ทั้ง 3 เขตพื้นที่  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรเด็กในจังหวัด ร่วมกันจัดขึ้น  เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่คุณภาพ ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่การแสดงออกและค้นหาความสามารถของตนเอง ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในทุกวันเสาร์สัปดาห์แรกของทุกเดือน ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนวังจันทน์) อ.เมือง จ.พิษณุโลก         กิจกรรมครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552   ภายในถนนเด็กเดิน มีกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กและเยาวชน กิจกรรมทางวิชาการ การ นำเสนอผลงานของเด็กและเยาวชน การต่อต้านยาเสพติด สุขภาพสำหรับเด็ก การออกกำลังกาย กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา ตรวจสมรรถภาพทางกาย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชน การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน และกิจกรรมนันทนาการ เกมส์ และบันเทิงต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในด้านต่างๆ         การจัดกิจกรรมถนนเด็กเดินดังกล่าว เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนร่วมกันคิดกิจกรรมขึ้นมาเอง ภายใต้การดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก ผู้ใหญ่ ทำหน้าที่เป็นเพียงพี่เลี้ยง คอยช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
- obec.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ถนนเด็กเดิน เมืองสองแคว โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2553 เวลา 13:37:30 257 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP