สพฐ.ประกาศเกณฑ์-ปฏิทินรับนร.สพฐ.ประกาศเกณฑ์-ปฏิทินรับนร. (เดลินิวส์)

          ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตนได้ลงนามในประกาศเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2553 แล้ว

        
โดยระดับก่อนประถมศึกษา ให้รับเด็กอายุ 4-5 ขวบ ที่อยู่ใน พื้นที่บริการของโรงเรียนโดยไม่มีการสอบ หากมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก โดยรับห้องละ 30 คน หากจะรับเกินให้ขออนุมัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก่อน ส่วน ป.1 ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบชั้นก่อนประถมที่อยู่ในพื้นที่บริการโดยไม่มีการสอบ หากมีผู้สมัครเกินให้ใช้วิธีจับสลาก และประสานโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหาที่เรียนให้เด็กทุกคน โดยรับห้องละ 40 คน หากจะรับเกินให้ขออนุมัติ สพท.
    
          เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ชั้น ม.1 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้เด็กในเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักใกล้บ้าน โดยให้โรงเรียนประกาศรายชื่อเด็กและรับนักเรียนทุกคนที่ได้รับการจัดสรรโอกาสโดยไม่มีการคัดเลือก ส่วนโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงจำเป็นต้องสอบคัดเลือกให้รับนักเรียนในพื้นที่บริการร้อยละ 50 หากมีจำนวนนักเรียนไม่ถึงให้นำส่วนที่เหลือไปพิจารณารับนักเรียนเพิ่มได้ตามเหมาะสม โดยใช้วิธีจับสลาก และในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่ให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

          แต่ทั้งนี้ต้องมีโรงเรียนคู่พัฒนาและโรงเรียนเครือข่ายรองรับนักเรียนที่สอบไม่ได้อย่างเพียงพอด้วย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ให้รับนักเรียนทั่วไปโดยการสอบคัดเลือก ส่วน ม.4 ให้รับนักเรียนที่จบ ม.3 เดิมเข้าเรียนให้เต็มตามแผน หากมีเด็กเหลือให้คณะกรรมการเขตพื้นที่จัดหาที่เรียนให้ทั้งสายอาชีพ และสายสามัญ แต่สำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และรับนักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ส่วนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้รวมอยู่ในส่วนของการสอบคัดเลือก แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5  
    
          สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน
          ระดับก่อนประถม

รับสมัคร 30 ม.ค.-3 ก.พ. จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว 7 ก.พ. มอบตัว 14 ก.พ.,

          ป.1
รับสมัคร 6-10 ก.พ. จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว 14 ก.พ. มอบตัว 21 ก.พ., 

          ม.1  
          ประเภทความสามารถพิเศษ

รับสมัคร 13-14 มี.ค. สอบ 15 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 16 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. 

          ประเภทสอบคัดเลือก
สมัคร 13-17 มี.ค. สอบ 20 มี.ค. ประกาศผล รายงานตัว 23 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. 

          จับสลากในเขตพื้นที่
สมัคร 13-17 มี.ค. จับสลาก ประกาศผล และรายงานตัว 28 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. 

          เด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงขอให้จัดที่เรียนรอบสอง วันที่ 4-5 เม.ย. ประกาศผล 8 เม.ย. รายงานตัว 9 เม.ย., 

          ระดับ ม.4 ที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย
นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนเดิม รายงานตัว 28 มี.ค. มอบตัว 4 เม.ย. 

          โรงเรียนที่จัดเฉพาะ ม.ปลาย
รับสมัครความสามารถพิเศษ 13-14 มี.ค. สอบ 15 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 16 มี.ค. มอบตัว 4 เม.ย. สอบคัดเลือก สมัคร 13-17 มี.ค. สอบ 21 มี.ค. ประกาศผล และรายงานตัว 24 มี.ค. มอบตัว 4 เม.ย.

          ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.obec.go.th/.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ภาพประกอบจาก Kapook.com

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สพฐ.ประกาศเกณฑ์-ปฏิทินรับนร. โพสต์เมื่อ 7 มกราคม 2553 เวลา 11:24:36 106 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP