x close

วิทยุจุฬาฯ จัด สรุปเข้มฯ ครั้งที่ 6วิทยุจุฬาฯติวเข้มนักเรียนกว่า 3 หมื่นคน ระดมอาจารย์ชื่อดังจุฬาฯ ถ่ายทอดความรู้ (ไทยรัฐ)

         วิทยุจุฬาฯ ระดมคณาจารย์ชื่อดังจากจุฬาฯ ติวเข้มนักเรียนม.ปลายกว่า 3 หมื่นคน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 – 17, 23 – 24, 30 – 31 มกราคม 2553 รวม 6 วัน ณ อาคารเจเจมอลล์ สวนจตุจักร พร้อมยิงสัญญาณสดทางเว็บไซต์
www.curadio.chula.ac.th และถ่ายทอดภาพและเสียง ร่วมกับสถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่ FM.88

         รศ. จุมพล รอดคำดี กรรมการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดเผยว่า สถานีวิทยุสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz. จัดกิจกรรม "สรุปเข้มโค้งสุดท้าย" ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16 – 17, 23 – 24, 30 – 31 มกราคม 2553  รวม 6 วัน ณ ห้องกำแพงเพชร ชั้น 6 อาคารเจเจมอลล์ สวนจตุจักร เพื่อถ่ายทอดความรู้ของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลความรู้และข่าวสารด้านการศึกษาไปยังนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยทุกแห่ง และเพื่อเป็นสื่อกลางการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ของหน่วยงานต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชน 

         ทั้งนี้ คาดว่า จะมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมกว่า  35,000 คน นักเรียนที่สนใจ(โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง http://www.curadio.chula.ac.th/ เริ่มรับสมัคร 14 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

         ในการเข้าอบรมครั้งนี้ นักเรียน จะได้รับฟังการบรรยายเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบ O – Net, GAT/PAT รวม 8 วิชา ในหมวดภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยคณาจารย์ อาทิ อาจารย์ พันตรี ดร.ราเชน มีศรี อ.ดร.จิณดิษฐ์  ละออปักษิณ รศ.อินทิรา หาญพงษ์พันธ์ รศ.ดร.บัญชา พูลโภคา รศ.สีมา ชัยสวัสดิ์ รศ.พเยาว์  ยินดีสุข 

         ในกิจกรรม "สรุปเข้มโค้งสุดท้าย" จะมีการตอบคำถามปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทุกระบบ โดย คุณศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย การแนะแนวให้คำปรึกษาการเลือกคณะและสถาบัน รวมทั้งกิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ จากทีมงานวิทยุจุฬาฯ  นอกจากการเปิดอบรมเข้มแก่นักเรียนที่เจเจมอลล์ แล้ว ยังถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงผ่าน www.curadio.chula.ac.th รวมทั้งถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ FM.88 ครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช, ยะลา, สงขลา, พัทลุง สตูล, ตรัง เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในต่างจังหวัดได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างทั่วถึง

         สถานีวิทยุจุฬาฯ เป็นสถานีวิทยุแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการผลิตรายการในรูปแบบการให้ข้อมูลความรู้และข่าวสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการเตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในทุกสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 12 ปี ในชื่อรายการ "เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย" ออกอากาศทุกวันตั้งแต่เวลา 19.30 – 21.30 น. ผ่าน FM 101.5 MHz. และ http://www.curadio.chula.ac.th/ นับตั้งแต่ระบบ Entrance จนกระทั่งถึงระบบ Admission ในปัจจุบัน โดยเน้นหลักการที่ครอบคลุม ครบถ้วน รอบด้านเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ทั้งต่อนักเรียนและต่อระบบอุดมศึกษาไทย ภายใต้ หลักการวางรากฐาน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้เป็น พื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักและวิธีการสอนที่ถูกต้อง เน้นการสอนที่เสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์แทนการสอนด้วยวิธีการใช้สูตรลัดหรือสูตรสำเร็จ หลักการสร้างความเข้าใจ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและค้นหาสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเองและเข้าใจในระบบการศึกษาทุกระบบในทุกสถาบันการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศไทย และหลักการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient) สามารถพัฒนาปัญญาเป็นอาวุธเพื่อฟันฝ่าเอาชนะปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด

         สำหรับโครงการสรุปเข้มฯ ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2553 นี้จะใช้ชื่อโครงการว่า "สรุปเข้มฯ 6 ไม่ใช่แค่นก...ที่บินได้" เพื่อผลักดันให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปด้วยความฝัน

         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ....คุณสิริวิทย์ 081-307-3211, คุณภาวิณี 081-920-8193 โทร. 0-2218-3912 ต่อ 120,122,123,124 โทรสาร 0-2215-3321

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วิทยุจุฬาฯ จัด สรุปเข้มฯ ครั้งที่ 6 อัปเดตล่าสุด 22 มกราคม 2553 เวลา 15:55:16 246 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP